TARİHÖNCESİ ALTIN TİCARET YOLUNUN VARLIĞINA İLİŞKİN YENİ BULGULAR

Southampton Üniversitesine bağlı arkeologlar tarafından yürütülen çalışmada İngiltere’nin güneybatısı ile İrlanda arasında konumlanan ve Erken Tunç Çağına (MÖ 2500) kadar uzanan bir tarihöncesi altın ticaret yolunun varlığına ilişkin kalıntılara rastlandı.

Bristol Üniversitesi ile ortak yürütülen araştırmada yeni bir teknik kullanılarak  İrlanda’nın en eski altın eserlerinin kimyasal bileşimi incelendi. Araştırma sonucunda objelerin başka bir yerden, büyük olasılıkla Cornwall’dan gelen, ithal edilmiş altından yapıldığı tespit edildi. İrlanda’nın Tunç Çağı altın işçilerinin, yerel altın madenlerinin varlığına karşın, ülke dışından gelen altını işliyor olmalarının beklenmedik bir durum olduğunu aktaran Dr. Chris Standish, bu dönemde İrlanda’da bir çok farklı madenin çıkarıldığını, dolayısıyla altın çıkarma işleminin de biliniyor olması gerektiğini ekledi. Standish’e göre ithal altın kullanılmasının nedeni, egzotik kökenli bir materyal olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Araştırmada, İrlanda ulusal Arkeoloji Müzesinden, Erken Tunç Çağına tarihlenen 50 altın objeden alınan örnekler, lazer ablasyon kitle spektrometresi adı verilen ileri bir teknoloji ile analiz edildi. Minik kurşun izotoplarını inceleyen ve bunları farklı bölgelerdeki altın yataklarından alınan örneklerle karşılaştıran araştırmada, altın objelerin büyük olasılıkla Cornwall kökenli olduğu anlaşıldı.

İrlanda’yla karşılaştırıldığında, Cornwall ve güney İngiltere’de altın sirkülasyonunun daha az olduğunu kaydeden Standish, altının çıkarıldığı bölge sakinlerinin, büyük olasılıkla altını tutmak yerine, daha değerli olduğunu düşündükleri mallar ile değiş-tokuş etmiş olabileceklerini öne sürüyor.

Bugün altın tüm dünyada ekonomik zenginliğin simgesi olarak görülür ancak bu her zaman böyle değildi. Bazı toplumlarda altının doğaüstü veya sihirli güçleri olduğuna inanılıyordu. Araştırma ekibinden Dr. Alistair Pike’a göre elde ettikleri sonuçlar, altının yaklaşık 2000 yıl süre sonra sikkelerde kullanılmasının öncesinde, evrensel bir değeri olmadığını göstermesi açısından oldukça etkileyici.

http://www.heritagedaily.com/2015/06/archaeologists-discover-evidence-of-prehistoric-gold-trade-route/107424

http://www.southampton.ac.uk/news/2015/05/irish-gold-trade.page