TARİHTEN SİLİNEN KRALLAR:

Yağmalanan Daskyleion Tümülüsleri

Bugün Balıkesir ili sınırları içinde Manyas Kuş Gölü kenarındaki Daskyleion Phryg (Frig), Lyd (Lid), Pers ve Eski Yunan kültürlerine ev sahipliği yapmış, tarihi kayıtlarda sık sık adı geçen önemli bir merkezdir. MÖ 3. bine kadar inen buluntulara ev sahipliği yapmakla beraber tarih sahnesine çıkışı MÖ 8. yüzyıl sonlarında Phryg ve Lydlerin bölgeye hâkim olmasıyla olmuştur. Yerel halk Phryg kökenli gibi görünmektedir ancak MÖ 7. yüzyılın başlarında bölge Lydia kontrolüne geçmiş ve kentin ismi soylu bir Lyd Daskylos’tan devşirilerek Daskyleion (Daskylos’un yeri) olmuştur. MÖ 7. yüzyılın ortalarına doğru Daskyleion’a ismini veren Mermnadlar hanedanı bir darbe ile Lydia devletinin başına geçmiş ve bu tarihten sonra emperyalist politikalar çizerek doğuda Kızılırmak’a kadar dayanarak geniş bir alanı kontrol etmeye başlamıştır. MÖ 546 yılında Lydia kralı Kroisos, büyük Kyros’a hiç beklenmeyen bir şekilde yenilince bütün Anadolu Perslerin hâkimiyetine geçer. Dünyanın ilk imparatorluğunu kuran Persler, topraklarını eyaletlere ayırarak yönettiler. Her eyaletin başında satrap denilen, bir kral kadar yetkilerle ve güçle donatılmış, valiler bulunmaktaydı. Bu valiler merkez tarafından görevlendirilmekteydi. 

T. Bakır-K. İren-Ç. Atay