TARIM ORTA DOĞU’DA DOĞDU!

Çiftçilik Orta Doğu’da iki farklı yerde birbirinden bağımsız başlamış.

11 bin yıl önce Mezopotamya’da yaşayan insanlar avcılık ve toplayıcılığa dayalı göçebe yaşamdan daha sonraları kalıcı yerleşimlerin önünü açacak hareketsiz bir yaşama geçiş yaptı. Binlerce yıl boyunca, bu erken dönem çiftçileri ekinleri evcilleştirip, koyun, yabandomuzu ve başka hayvanları evcil hayvanlara dönüştürdü. Eski düşünce tarzı her şeyin ilk olarak Güney Levant bölgesinde başladığını ve herkesin nasıl çiftçi olunacağını buradan öğrendiğini söylüyordu. Yeni arkeolojik kanıtlar ise çiftçiliğin tek bir bölgeden yayılmadığını, bu bölgelerin birbiriyle iletişim halinde olmadığını gösteriyor.

 

Çiftçilik Orta Doğu’da iki farklı yerde birbirinden bağımsız başlamış.

 

44 Orta Doğulu genomu üzerine yapılan çalışmalar, çiftçiliğin Mezopotamya’nın iki ayrı yerinde bağımsız olarak başladığını gösterdi.  

 

Ermenistan, Türkiye, İsrail, Ürdün ve İran’da 14 bin ile 3 bin 500 yıl önce yaşamış 44 insanın genomları üzerine yapılan çalışmaya göre, tarım iki farklı Orta Doğu topluluğu tarafından bağımsız olarak geliştirilip, buradan Avrupa, Asya ve Afrika’ya yayıldı. İlk çiftçi topluluğu İran’daki Zagros Dağları’nın karşısında yaşarken, diğer grup güney Levant bölgesinde yaşıyordu. Zagros çiftçileri keçileri evcilleştirip, buğday nişastası gibi tahıllar yetiştirirken, hemen batılarındaki muadilleri arpa ve buğday gibi kendi ekinlerine sahipti. Mezopotamya’da iki farklı yerde doğan çiftçilik diğer coğrafyalara yayılırken kendi geleneğini oluşturup öyle ilerledi.

 

Bu iki çiftçi topluluk Türkiye’nin doğusunda obsidiyen ararken birbirine karışmış olabilir. O zamanlar, Türkiye’deki çiftçiler Avrupa’ya göç etmeye başlamış, yanlarında kendi tarım geleneklerini yansıtan ekinler, hayvanlar ve araç gereç içeren Neolitik araç takımı taşımışlardı.

 

Kaynak: Nature