TATARLI HÖYÜK

Antik Adana Ovası yeniden canlanıyor...

Plio-kuvaterner dönemde püskürmüş olan volkan konisine sahip Üçtepeler’in kuzeydoğusundaki Tatarlı Höyük, bugün masif yapılı bazalt oluşumun üstünde yer alır. Jeolojik yapısından dolayı höyüğün yakın çevresinde oluşan çok sayıda su kaynağı bugün bile Ceyhan İlçesi, 22 köy ve 2 beldenin su ihtiyacını karşılar. 2002 yılında başlattığımız Kapadokya (Kayseri’nin güney ilçelerinden Sarız, Develi ve Yahyalı) ve özellikle Antik Adana Ovalarının arkeolojik yerleşme envanterlerini kayıt altına almak amacıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda, bölge açısından önemli verilere ışık tutacağına inandığımız Tatarlı Höyük’te Bakanlığımızca gerekli izinlerin verilmesiyle 2007 yılında kazılara başlanmıştır. Tatarlı Höyük, verimliliği ve tarihî coğrafyadaki kendine özgü konumuyla sadece eski çağlarda değil, günümüzde de önemli bir konuma sahip bölgelerden biri olan Ceyhan Ovası ve Çukurova’da boyutlarıyla dikkat çeken birkaç höyüğü arasında yer alır.