TATVAN ANTİK KENTİ YOK EDİLİYOR!

Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Bitlis´in Tatvan ilçesinde yer alan Tatvan antik kentinin yok edilmesine yönelik skandal kararlar aldı! Kurulun aldığı kararlar büyük tartışmalara yol açtı.

Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 1986 tarihinde antik kent olarak belirlenen ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen alanı nedeni bilinmeyen bir şekilde sit alanı olmaktan kurtarmaya çalışıyor.

1986 yılında antik kent olarak tescillenen Tatvan antik kentinin, korunamadığı için zamanla kaçak kazılarla tahrip edildiği, tahribatın önüne geçilmesi amacıyla 2009 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne talimatlar verilerek, bölgenin yeniden incelenmesinin istendiği biliniyor. Ardından yapılan incelemeler, buradaki arkeolojik kalıntıların ve antik kentin koruma altına alınmamış olması nedeniyle her türlü tahribata açık olduğu, hatta halk tarafından plaj, piknik alanı olarak kullanıldığı ortaya çıkar. Bu tahribatın önlenmesi için alanın koruma altına alındığı kamuoyuna duyurulur. Ancak bir süre sonra antik kentin bulunduğu alanın bazı şahıslara satışı gündeme gelir, Kültür Bakanlığı bu alanın I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğunu vurgulayarak satışının uygun olmadığını bildirir. 2010 yılında, Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve aynı zamanda Doğal Sit Alanı olarak tescilli olan bu alanı Doğal Sit Alanı olarak değiştirir. Kararın sebebi olarak bu alanda, buranın bir yerleşim yeri olduğunu ispatlayabilecek herhangi bir arkeolojik kalıntıya rastlanmadığını, buranın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı kapsamından çıkarılmasının gerekliliğini öne sürer. Ancak son incelemeler bu alanda mağaraların, toprakla doldurulmuş olan mahzenlerin, kayalara oyulmuş olan odaların ve kayalar üzerindeki resimlerin yerli yerinde durduğunu ortaya çıkarır. Arkeolojik buluntuların tamamı fotoğraflanıp belgelenmiştir.

Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun amacının, bu alanı tamamen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı kapsamından çıkarmak olduğu biliniyor. Eğer bu gerçekleşirse Tatvan antik kenti tüm kalıntılarıyla ve tarihe katacağı yeni bilgilerle birlikte yok olacak.