TEORİK ARKEOLOJİ GRUBU TÜRKİYE TOPLANTISI

9-10 Mayıs 2013, Ege Üniversitesi

 

Teorik Arkeoloji Grubu Türkiye Toplantısı

(TAG Türkiye)

9-10 Mayıs 2013, Ege Üniversitesi

İlk olarak İngiltere’de 1979 yılında düzenlenen ve daha sonra dünyanın çeşitli yerlerine yayılan Teorik Arkeoloji Grubu (TAG-Theoretical Archaeology Group) toplantılarından esinlenen TAG-Türkiye, kuramsal arkeoloji ile ilgilenen, çalışmalarında kuramsal bakış açılarını kullanan, arkeolojinin tarihi ve bugünü üzerine fikir üreten kişileri bir araya getirerek bir tartışma ve eleştiri ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Çağdaş arkeoloji etkinliğinin yürütüldüğü siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel ortam üzerine düşünsemeyi ve birbirimizle deneyimlerimizi paylaşabileceğimiz bir fikir alış-verişi ortamı yaratmayı hedefleyen çağrıya Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından 50’den fazla katılımcı destek verdi. Lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, akademisyenler, resmi ve özel kuruluşlar toplantı çatısı altında belirlenen ana temalar çerçevesinde çalışmalarını 15’er dakikalık bildiriler olarak sunacaklar. İlk TAG-Türkiye’nin ana temaları devlet ve arkeoloji ilişkisi, arkeoloji eğitiminin sorunları, arkeoloji ve toplum ilişkisi, Türkiye arkeolojisinde kuramın yeri, tarihsel bağlamında Türkiye arkeolojisi ve arkeolojik sorunlara kuramsal yaklaşımlar olarak belirlenmiştir. 9-10 Mayıs 2013 tarihlerinde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde gerçekleşecek toplantıya katılımcıların dışında çok sayıda dinleyicinin katılması beklenmektedir. TAG-Türkiye yürütücü komitesinin seçileceği İzmir’deki toplantının ileriki yıllarda başka üniversitelerde değişen organizatörler tarafından yapılması toplantının uzun erimli olarak arkeoloji pratiğine katkı sunması açısından önem taşımaktadır.

Gelişmeleri TAG-Türkiye websitesinden takip edebilirsiniz: tagturkey.wordpress.com