TİBET’TE BULUNAN KAYA OYMALARININ 1000 YIL ÖNCEYE DAYANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Tibet Kültürel Miras Bürosuna göre Tibet’in Markham ilçesinden bulunan sekiz kaya oymasının 1000 yıl önceye dayandığı (Tibet Tubo Krallığı) tespit edildi.

Arkeolojik buluntuların incelenmesi geçen yılın ikinci yarısında başladı ve Sichuan Üniversitesi Tibetoloji Enstitüsünden dört uzman tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca ilçenin kültürel miras ve turizm bürolarından temsilcilerde onlarla birlikte çalıştı.

 

Kültürel miras bürosundan He Fanhua, oymaların ilçenin üç kasabasındaki 8 arkeolojik siteye dağılmış olmasından ötürü araştırmaya 20’den fazla kişinin katıldığını aktardı. Ayrıca, bu oymaların korunmasını sağlamak için üst makamlara önlem alınmasının önerileceğini bildirdi. Taşa kazanmış bu şekillerin ve oymaların bazı yerlerde köylere 600 metreden daha yakın olmaları nedeniyle de korunmanın gerekli olduğu belirtildi.

 

Yıllar boyunca Markham ilçesinde, (2011 yılında bulunan Vairochana Buddha’nın dev bir heykeli de olmak üzere) birçok oyma ortaya çıkarılmıştır. Sichuan Üniversitesi Tibetoloji Enstitüsünden Prof. Palchen Dorjee (Zhang Yanqing), taşa oyulmuş bu şekillerin Tibet Kralı Trisong Detsan (MS 755-797) veya Tride Songtsan (MS 798-815) dönemine ait olduğunu söyledi. Prof. Dorjee, taşa oyulmuş şekiller dışında oyma heykellerin, eski Tibetçe metinlerin ve Mani taşlarının da keşfedilmiş olduğunu aktardı.

 

Prof. Dorjee’ye göre bu oymalar, bölgedeki kültürel alışverişin uzun bir tarihçesini bize yansıtıyor. Çünkü bunlar, Hindistan’dan Çin’e kadar uzanan çeşitli stillerden etkilenmiş gibi görünüyor. Kendisine göre bu oymalar Budist sanat ve tarihsel bir buluş olarak çok değerlidir ve korunmalıdır.

 

http://usa.chinadaily.com.cn/