TRALLEIS ANTİK KENTİNDE 2 BİN YILLIK BİR MEZAR ODASI BULUNDU

Aydın´ın Efeler ilçesinde bulunan Tralleis antik kenti üçüncü derece arkeolojik sit alanında gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında oluşan bir çökme sonucunda, 2 bin yıllık bir mezar odası bulundu. Mezardaki kazı çalışmalarında pişmiş topraktan bir mask ta dâhil birçok buluntuya ulaşıldı.

Aydın Müzesi Müdürlüğü tarafından, Köprülü Mahallesi'nde gerçekleştirilen koruma amaçlı imar planı doğrultusunda başlatılan sondaj çalışmalarında oluşan bir çökme sonucunda, moloz taşlardan örülü tonozlu bir mezar odası açığa çıkarıldı.

 

Moloz  taşlardan örülerek inşa edilmiş tonozlu, tek odalı mezar yapısının içerisinde kuzey, güney ve doğu yönlerinde olmak üzere üç adet sanduka olduğu anlaşıldı. Mezar odasının iç duvarları, sandukaların iç ve dış kısımları ile sandukaların ve koridor zemininin kireç harcı ile sıvalı olduğu ve bunların üzerinde pembe tonlarında bazı boya izlerinin olduğu tespit edildi.

Mezarın, MÖ 1. yüzyıl ile MS 1. yüzyıl arasında yoğun olarak kullanım gördüğü anlaşıldı. Mezar yapısı içerisinde pişmiş topraktan yapılmış kremasyon kapları, unguentariumlar (göz yaşı şişeleri), figürlü kandiller, ünik bir mask ile bronzdan yapılmış strigilis ile birlikte toplam 37 adet buluntu gün ışığına çıkarıldı. Aydın Müzesi Müdürü Yılmaz Akkan, burada bulunan pişmiş toprak maskın, mezarda gömülü olan kişinin tiyatroyla ilişkisini gösteriyor olabileceğini belirtti.

 

Aydın Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından, Geç Hellenisik ve Erken Roma Dönemine tarihlendirilen eserlerin temizlik ve konservasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra, müze koleksiyonlarına dâhil edilecek.

 

 

kulturvarliklari.gov.tr