TRİPOLİS AD MAEANDRUM

Denizli ili Buldan ilçesi yakınlarındaki Tripolis, Büyük Menderes Nehri’nin hayat verdiği Çürüksu Ovası’nın kuzeyinde, antik dönemdeki Lydia ve Phrygia bölgelerinin sınırında yer almaktadır. Antik kentte 5 yıldır devam eden arkeolojik kazı çalışmalarının 2017 yılı sezonunda restorasyon ve konservasyon çalışmalarına ağırlık verilmiş, bunun yanı sıra kentin merkezi konumundaki agoranın kuzey, güney ve batısında 3 yıldır sürdürülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından agora avlusunun kazı çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.

Etrafındaki sütunlu galerilerle birlikte yaklaşık 3.332 metrekare büyüklüğündeki bir alanı kaplayan agorada günümüze kadar süregelen kazı çalışmalarında elde edilen arkeolojik bulguların en erken örneklerini Geç Hellenistik-Erken Roma İmparatorluk Dönemine ait sikke ve seramik gibi buluntular oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra agoranın çevresindeki birkaç kamusal yapının yine Geç Hellenistik evre özellikleri göstermesi, agoradaki ilk yapılaşma faaliyetlerinin de hemen hemen aynı tarihlerde başladığına işaret eder. Erken Roma İmparatorluk Döneminden başlayarak MS 3. yüzyıl sonuna kadar agoranın güney, batı ve kuzey sınırlarını sütunlu galeriler oluştururken, doğu sınırını Hierapolis Caddesi doğu portiği oluşturmaktadır.

 

Yazı: Bahadır DUMAN

Yazının tamamına Aktüel Arkeoloji Dergisi 60. sayısından ulaşabilir, okuyabilirsiniz.