TROYALI KAHİN LAOKOON

Antik dünyada yanlış yapan kahinlerin, tanrılar tarafından cezalandırıldığını simgeleyen en muhteşem heykel grubu Laokoon’dur.

Kahin Laokoon, Troya Savaşları zamanında Troya’daki Apollon Tapınağı’nın rahibidir. Karısı Antiope’den olan iki oğlu ile birlikte Laokoon denizden çıkan iki yılan tarafından boğularak cezalandırılır. Peki, bu cezanın nedeni nedir? Bu konuyla ilgili iki mitos vardır. Laokoon karısı ile tanrıların kutsal alanında cinsel ilişkiye girmiş ve bu duruma çok kızan tanrılar Laokoonla birlikte iki oğlunu da cezalandırmıştır. Bir diğer mitosta, Yunanlılardan hediye getirdikleri zaman bile korktuğunu dile getiren Troyalı kahinin, tahta atı, Akhaların Troya Kalesi’ni ele geçirmek için yaptıklarını ve Troya’ya alınması halinde kentin sonunun geleceğini ve şehrin düşeceğini bildirmesi yer alır. Kahin, tahta atın şehre sokulmasına karşı çıktığı için, Akhalardan yana olan denizlerin tanrısı Poseidon’un gönderdiği yılanlar tarafından acı çektirilerek öldürülürler.