Troya’nın Modern Hektor’u: Siemens

Troia Antik Kenti Siemens sponsorluğunda günışığına çıkarılıyor 

Anadolu’nun kültürel mirasını korumak adına sorumluluk alan Siemens, Anadolu’nun en önemli arkeolojik merkezlerinde biri olan Troia Antik Kenti kazı çalışmalarına 2003 yılından beri kesintisiz destek veriyor.

Siemens, Troia Antik Kenti mirasını gelecek nesillere kazandırmak amacıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, 19- 20 Haziran günlerinde Troya ören yerine basın gezisi düzenledi.

Troia Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Rüstem Aslan’ın rehberlik ettiği gezide, kazı çalışmaları ve Troya ile ilgili bilgiler verildi. Siemens A.Ş Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, “Yıllardan beri önem verdikleri tarihi kenti biraz daha tanıtmak istediklerini ve bu amaçla geziler düzenlediklerini, ayrıca Siemens ile Troya arasında köprüsü bağlantısını bulmayı arzuladıklarını belirtirken; "2002 yılından beri Troya'ya ana sponsor olarak destek veriyoruz. Çalışanlarımız aileleriyle birlikte buraya geliyor, okulları da getiriyoruz. Amacımız Troya'yı biraz daha tanıtmak".

1988 yılından bu yana Prof. Dr. Manfred Korfmann yönetiminde gerçekleştirilen kazı çalışmaları kapsamında Troia II savunma duvarlarına bitişik olarak yapılmış, Tunç Çağı mimarisinde kültsel işlevi olduğuna inanılan bir megaron yapısı ortaya çıkarıldı. Bu özel yapı, Çanakkale Boğazı'ndaki rüzgârı sembolize eden bir çatı konstrüksiyonu ile kapatılarak ziyarete açıldı. Eserin koruma çatısıyla kaplanarak, restore edilmesine çeşitli evrelerde destek veren Siemens, Tunç Çağı’na ait bu eserin sergilenmesine de önemli katkılarda bulundu.

Troia Ören Yeri kazı çalışmalarının ana sponsoru olarak desteğini sürdüren Siemens AŞ, bu çerçevede Çanakkale Tübingen Troia Vakfı’nın kurulmasına öncü rol oynadı. Şirket, ayrıca vakıf çalışmaları kapsamında Manfred Osman Korfmann Kütüphanesi’nin kurulmasına da destek oldu. 2011 yılına kadar kütüphaneye bağışlanan yeni kitaplarla‚  kütüphanedeki kitap sayısı 20.000’e, dergi ve makale sayısı ise 50 000’e ulaşmıştır. Böylece Çanakkale’deki bu kütüphane Türkiye’nin sayılı kütüphaneleri arasına girmiştir.

Geleceğe bir Anadolu bırakmak için Siemens gibi kurumlara ihtiyacımız yadsınamaz. Aktüel Arkeoloji Dergisi olarak Anadolu’nun kültürel mirasına sahip çıkan tüm kurumlara tarih ve arkeoloji adına teşekkür ediyoruz.