Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği Çalışmalarına başladı

 

Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği Çalışmalarına başladı. 22.01.2012 tarihinde 1.Olağan genel kurulunu yapan derneğimiz faaliyete geçmiştir. Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği kurucu üyelerinin tamamı restorasyon çalışanlarından oluşmuş olup, şantiyelerde, kazı alanlarında, müzelerde, laboratuarlarda, proje ofislerinde emek vermiş, teori ve pratiği işin içinde uygulama imkanına sahip restorasyon emekçilerinin meydana getirdiği bir topluluktur. Yapılan ilk genel kurulda yönetim kuruluna giren üyeler şöyledir: Restoratör Nazım Can Cihan (Başkan), Restoratör Alper Kılıç (Başkan Yardımcısı), Restoratör-Konservatör Ece Ergüden Kılıç (Genel Sekreter), Yılmaz Cihan (Sayman), Restoratör Özgür Özgel (Üye) Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği'nin misyonu kısaca, restoratör ve konservatörleri ortak bir platformda toplamak, gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak. Türkiye'de mevcut olan restorasyon ve konservasyon mesleklerini icra eden kişilerin haklarına hizmet etmek, bu mesleklerin belli standartlar çerçevesinde icra edilmesini sağlamak, meslek erbabının hakkını vermeyen kurum ve kuruluşlara karşı baskı grubu oluşturmak.Türkiye'de uygulanan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının uluslararası kabul görmüş standartlara yükseltilmesini teşvik etmek ve toplumu bu konuda bilinçlendirerek konservasyon ve restorasyon alanlarında duyulan ihtiyacın anlaşılmasını sağlamak. Türkiye'deki kültür mirasın korunması ve onarılmasına yönelik çalışmaları desteklemek, sivil toplumu kültürel mirasın korunması konusunda bilinçlendirmek bu amaçla bilgilendirme etkinlikleri, atölye ve uygulama çalışmaları düzenlemek.

 

Aktüel Arkeoloji Dergisi olarak bu yeni oluşumu destekliyor ve başarılar diliyoruz.