TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILLIK KONFERANSLARI 2014 - 2015

21.10.2014: Yrd. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli-İstanbul Teknik Üniversitesi

Güncel Gelişmeler ve Tartışmalar Bağlamında İstanbul’un Dünya Mirası Alanları

 

01.12.2014: Prof. Dr. Francesco d’Andria-Lecce Salento Üniversitesi

Cehennem’den Cennet’e, Hierapolis Ploutonion’u: Doğa ve Kült

 

09.12.2014: Dr. Jürgen Seeher-Alman Arkeoloji Enstitüsü

Hitit Krallarının Ambarları: Devlet Hazinesi ve Güç Kaynağı Olarak Tahıl Depolama

 

20.01.2015: Doç. Dr. Bilge Hürmüzlü-Süleyman Demirel Üniversitesi

Pisidia Bölgesi’nde Seleukoslar Dönemi ve Sonrasında Yerleşim Politikaları

 

31.03.2015: Doç. Dr. Zeynep Koçel Erdem-Mimar Sinan Üniversitesi

Trakya’da Kutsal Ganos Dağı ve Çevresinde Arkeolojik Araştırmalar ve Yeni Bulgular

 

14.04.2015: Prof. Dr. Musa Kadıoğlu-Ankara Üniversitesi

Yeni Araştırmalar Işığında Arkaik Dönemde Teos

 

*Tüm konferanslar, saat 18:00’de, İstiklal Caddesi, Merkez Han, No. 181, Beyoğlu

adresinde bulunan Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi

Oditoryumu’nda yapılacaktır.

*Konferans tarihlerinde olabilecek herhangi bir değişiklik, konferanslar öncesinde

adreslere ulaşan davetiyelerde belirtilecektir. Ayrıca olası değişiklikler,

www.turkinst.org adresinden de takip edilebilir.