ULUSAL MÜZECİLİK SEMPOZYUMU: Türkiye´de Müzecilik :Yeni Kavram ve Uygulamalar

Deniz Müzesi Komutanlığı tarafından düzenlenecek olan “Türkiye’de Müzecilik: Yeni Kavram ve Uygulamalar” konulu ulusal müzecilik sempozyumu 20–22 Mayıs 2015 tarihleri arasında Deniz Müzesi Komutanlığı Süleyman Nutki Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Deniz Müzesi Komutanlığı tarafından düzenlenecek olan “Türkiye’de Müzecilik: Yeni Kavram ve Uygulamalar” konulu ulusal müzecilik sempozyumu 20–22 Mayıs 2015 tarihleri arasında Deniz Müzesi Komutanlığı Süleyman Nutki Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

 “Türkiye’de Müzecilik: Yeni Kavram ve Uygulamalar” Sempozyumu ile müzebilimin güncel işlevlerinin bir arada ortaya konarak öneminin vurgulanması, müzebilimin ana ve alt çalışma alanlarıyla ilgili temel teorik bilgilerin, yeni uygulama ve deneyimlerin paylaşılması ve Türkiye’de müzebilim alanındaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

 Sempozyum müze yönetimi (stratejik yönetim, değişimin yönetimi), koleksiyon yönetimi (dokümantasyon, koleksiyonlar ve araştırma), müzeler ve koruma (önleyici koruma, aydınlatma ve koruma, depo yönetimi, risk yönetimi ve afet yönetimi), müzeler ve güvenlik, müzeler ve iletişim (müze eğitimi, halkla ilişkiler ve tanıtım, pazarlama, sergileme), müzeler ve teknoloji, müzeler ve tasarım  (sergi tasarımı, mimari tasarım, aydınlatma tasarımı) konularını kapsayacaktır.

 

detaylı program için: http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/kafkas/my_documents/my_files/samples/program.pdf