ULUSLARARASI KAZDAĞLARI VE EDREMİT SEMPOZYUMU

5-7 Mayıs 2011 

Sempozyum Kazdağları, Edremit ve çevresi ile ilgili beşeri ve doğa bilimleri (ekoloji, jeoloji, jeomorfoloji, vejetasyon, iklim, botanik, coğrafya, tarih, edebiyat, turizm, tarım, ekonomi, mitoloji, arkeoloji, sanat) konularını kapsamaktadır.

Edremit-Balıkesir

Tarih: 5-7 Mayıs 2011