ULUSLARARASI LYDIA ARKEOLOJİSİ VE TARİHİ SEMPOZYUMU

Erken Dönemlerinden Geç Antik Çağa (MÖ 8. – 6. Yüzyıl) Lydia Bölgesi Arkeolojisi ve Tarihi Uluslararası Sempozyumu 17-18 Mayıs 2017’de İzmir’de gerçekleştirilecek.

 

DEÜ tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen “2. Ionia Sempozyumu”nun ardından Eskiçağ’da Ege Bölgesi’nin bir başka parçası olan Lydia coğrafyasının arkeolojisinin irdeleneceği “Lydia Sempozyumu” ile Batı Anadolu arkeolojisi üzerine akademik toplantı serisi devam ediyor.

 

17-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Antik Lydia Bölgesi ile ilgili uluslararası bir sempozyum toplanacak. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKVAM) tarafından organize edilen bu sempozyum, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nun hemen öncesinde İzmir’de düzenlenecektir.

 

Lydia Eskiçağ’da İçbatı Ege Bölgesi’nde, bugünkü Manisa ve Uşak İlleri’ne denk gelen yerdedir ve bölgenin ismi aynı zamanda bir uygarlığının ismi olarak anılmaktadır. Demir Çağı sonrasında Klasik, Hellenistik, Roma ve Geç Antik çağlarda Lydia öne çıkmış bir bölge olup, zaman zaman eyalet statüsüne de erişmiştir.

 

Bu sempozyumda amaç son yıllardaki arkeolojik çalışmalarla daha iyi tanınmaya başlanan bu bölgenin, MÖ 8. yüzyıldan MS 6. yüzyıla kadarki tarihsel süreçte arkeolojisini ve Eskiçağ tarihini ayrıntılı olarak irdelemektir. Bu akademik sempozyuma arkeoloji, Eskiçağ tarihi, tarihi coğrafya, epigrafi, nümizmatik, sanat tarihi gibi Eskiçağ Anadolusu’nu ilgilendiren bilim dallarından bilim insanları ve öğrenciler davetlidir.

 

 

SEMPOZUMUN GENEL KONU BAŞLIKLARI:

 

- Lydia Bölgesi’ndeki arkeolojik arazi çalışmaları ve müze araştırmaları,

- Demir Çağı’nda Lydia Bölgesi,

- Eskiçağ’ın mitolojik kaynaklarında Lydia,

- Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma ve Geç Antik çağlarda Lydia,

- Homeros, Herodotos, Strabon, Hierokles gibi Eskiçağ yazarlarında ve kaynaklarında Lydia ve Lydia’lılar,

- Lydia dili, yazısı ve epigrafisi,

- Lydia’da ilk sikke basımı: Çıkış sebepleri, dağılımlar ve süreçler,

- Lydia Bölgesi’nde tumulusler ve arkeolojileri,

- Kral Yolu,

- Lydia’nın Ionia, Akhamenidler ve diğer bölgelerle ilişkileri,

- Hellenistik, Roma ve Geç Antik çağlarda Lydia Bölgesi’nin tarihi coğrafyası ve yerleşim düzenleri,

- Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde Lydia’da epigrafi ve nümizmatik,

- Lydia’da yollar, güzergahlar ve halklar,

- Asia Eyaleti’nin bir parçası olarak Lydia ve “Yedi kilise” konusu,

- Roma İmparatoru Diokletianus’un M.S. 296 yılındaki reformları sırasında Lydia Eyaleti,

- Geç Antik Çağ’da Lydia Eyaleti’ndeki episkopos makamları,

- İ.S. 6. yy.‘da, I. Justinianos zamanında bölgede yaşanan nüfus ve yerleşim yoğunluğu,

- Ve benzeri konular.

 

Sempozyum bildirileri Türkçe veya İngilizce dillerinde sunulabilir. Sempozyum DEÜ’nün Alsancak’taki Rektörlük Binası’ndaki DESEM-Mavi Salon’da gerçekleşecektir. Sempozyumun bildiri özetleri arkeolojik bir dergide yayımlanacak ve ayrıca internet sitesine konulacaktır. Sempozyumda sunulan bildiriler ise 2017 yılında basılacaktır.

 

Sempozyum ücretsiz olup, sempozyum sonrasında 19-21 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan’ın Sakız Adası’na arkeolojik bir gezi düzenlenecektir; lütfen pasaportlarınızı beraberinizde getirmeyi unutmayınız. Sempozyum organizasyonu katılımcıların yol ve konaklama masraflarını maalesef karşılayamayacaktır.

 

Sempozyumda sunmak istediğiniz bildirinizin özetini münkünse İngilizce kaleme alıp, aşağıdaki form ile birlikte 1 Ocak 2017 tarihine değin Sinop Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Gülseren Kan Şahin’in ya da Ardahan Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Sami Patacı’nın e-mail adreslerine göndermeniz rica olunur: gulserenkan@hotmail.com ya da samipataci@hotmail.com

 

Sempozyum ile ilgili tüm sorularınız için telefon numarası: 0544.938 54 64.

 

SEMPOZYUM İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Ad ve Soyad:

Akademik Ünvan:

Kurum:

Adres:

Cep Telefon Numarası:

E-mail:

Sakız Gezisine Katılacak Mısınız?

Herhangi Özel Bir İsteğiniz Varsa Lütfen Belirtiniz:

Bildiri Başlığı:

Bildiri Özeti (İngilizce’ye çevrilmiş olması tercih sebebidir; bildiri konunuzla ilgili bir çizim ya da fotoğrafı yukarıdaki mail adreslerine ulaştırırsanız, özetinizle beraber yayınlanacaktır)

 

 

SEMPOZYUM ONUR KURULU

 

Prof. Dr. Veli Sevin (emek., Ödemiş),

Prof. Dr. Mehmet C. Özdoğan (emek., İstanbul),

Prof. Dr. Oğuz Tekin (İstanbul Üniversitesi),

Prof. Dr. Ahmet Ünal (emek., Ludwig-Maximilians-Universität München, Almanya),

Prof. Stella Miller-Collett (emek., Bryn Mawr College, A.B.D.),

Prof. Alain Bresson (The University of Chicago, IL, A.B.D.),

Prof. Dr. Marijana Ricl (University of Belgrade, Sırbistan),

Prof. Paul Magdalino (Koç Üniversitesi, İstanbul),

Prof. Dr. Athanasios D. Rizakis (emek., Atina, Yunanistan),

Prof. Dr. Maurice Sartre (emek., Tours, Fransa),

Prof. David W. Tandy (emek., Leeds, İngiltere),

Prof. Dr. Salvatore Settis (emek., Pisa, İtalya),

Doç. Dr. Chris H. Roosevelt (Koç Üniversitesi, İstanbul/Boston University, MA, A.B.D.),

Arkeolog Nezih Başgelen (Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul).

 

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU (ALFABETİK SIRALAMA)

 

Prof. Dr. Hakkı Acun (Gazi Üniversitesi, Ankara),

Prof. Dr. Nalan Eda Akyürek Şahin (Akdeniz Üniversitesi, Antalya),

Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir),

Prof. Dr. Jaime Alvar Ezquerra (Universidad Carlos III de Madrid, İspanya),

Prof. Zainab Bahrani (Columbia University, New York, A.B.D.),

Prof. Dr. Giulia Baratta (Università degli Studi di Macerata, İtalya),

Prof. Rozmeri Basic (University of Oklahoma, Norman, A.B.D.),

Prof. Dr. Sedat Bayrakal (Uşak Üniversitesi),

Prof. Dr. Engin Beksaç (Trakya Üniversitesi, Edirne),

Prof. Dr. Nicole Belayche (École Pratique des Hautes Études, Paris, Fransa),

Prof. Dr. Margherita Bonanno Aravantinos (Università di Roma "Tor Vergata", İtalya),

Prof. David Braund (emek., Exeter, İngiltere),

Prof. Dr. Ali Boran (Selçuk Üniversitesi, Konya),

Prof. Dr. Pierre Cabanes (emek., Paris, Fransa),

Prof. Dr. Michele R. Cataudella (Università degli Studi di Firenze, İtalya),

Prof. Simon Esmonde Cleary (University of Birmingham, İngiltere),

Prof. Dr. Nilay Çorağan Karakaya (Erciyes Üniversitesi, Kayseri),

Prof. Dr. Fabrice Delrieux (Université Savoie Mont Blanc, Chambéry, Fransa),

Prof. Dr. Adnan Diler (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi),

Prof. Dr. Şevket Dönmez (İstanbul Üniversitesi),

Prof. Dr. Fethiye Erbay (İstanbul Üniversitesi),

Prof. Elena Frangakis-Syrett (The City University of New York, A.B.D.),

Prof. Dr. Sauro Gelichi (Università Ca' Foscari Venezia, İtalya),

Prof. Dr. Michael Grünbart (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Almanya),

Prof. Dr. Charles Guittard (Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense, Fransa),

Prof. Dr. Charikleia Grace Ioannidou (Democritus University of Thrace, Gümülcine, Yunanistan),

Prof. Dr. Hans Peter Isler (emek., Zürih, İsviçre),

Prof. Dr. Özdemir Koçak (Selçuk Üniversitesi, Konya),

Prof. Dr. Taner Korkut (Akdeniz Üniversitesi, Antalya),

Prof. Dr. Klára Kuzmová (Trnavská univerzita v Trnave, Slovakya),

Prof. Dr. Guy Labarre (Université de Franche-Comté, Besançon, Fransa),

Prof. Dr. Franca Landucci (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, İtalya),

Prof. Dr. Federicomaria Muccioli (Università di Bologna, İtalya),

Prof. Dr. György Németh (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapeşte, Macaristan),

Prof. Dr. Paolo Odorico (École des hautes études en sciences sociales, Paris, Fransa),

Prof. Dr. Marc Mayer i Olivé (Universitat de Barcelona, İspanya),

Prof. Dr. Tuba Ökse (Kocaeli Üniversitesi),

Prof. Dr. Elif Özer (Pamukkale Üniversitesi, Denizli),

Prof. Dr. İsmail Özer (Ankara Üniversitesi),

Prof. Dr. Aynur Özfırat (Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay),

Prof. Dr. Aslı Özyar (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul),

Prof. Dr. Luis Ballesteros Pastor (Universidad de Sevilla, İspanya),

Prof. Dr. Riccardo Pozzo (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, İtalya),

Prof. Dr. Christoph Reusser (Universität Zürich, İsviçre),

Prof. Dr. Erwin M. Ruprechtsberger (Stadtmuseum Nordico, Linz, Avusturya),

Prof. Dr. Nejat Turgut Saner (İstanbul Teknik Üniversitesi),

Prof. Dr. Aslı Saraçoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın),

Prof. Dr. Peter Scherrer (Karl-Franzens-Universität Graz, Avusturya),

Prof. Dr. Eugenia Equini Schneider (emek., Roma, İtalya),

Prof. Dr. Hugo Thoen (emek., Gent, Belçika),

Prof. Dr. Giusto Traina (Université Paris-Sorbonne, Fransa),

Prof. Dr. Burhan Varkıvanç (Akdeniz Üniversitesi, Antalya),

Prof. Anthony James Monins Whitley (Cardiff University, İngiltere),

Prof. Jak Yakar (emek., Tel Aviv, İsrail),

Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın (İstanbul Üniversitesi),

Prof. Dr. Turgut Haci Zeyrek (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon),

Doç. Dr. Matteo D'Acunto (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", İtalya),

Doç. Dr. Feriştah Alanyalı (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir),

Doç. Dr. Şengül G. Aydıngün (Kocaeli Üniversitesi),

Doç. Dr. Claudia Beltrão da Rosa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brezilya),

Doç. Dr. Nathalie de Chaisemartin (Université Paris-Sorbonne, Fransa),

Doç. Dr. Hüseyin Haluk Çetinkaya (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul),

Doç. Dr. Gökhan Coşkun (Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya),

Doç. Dr. Zeliha Demirel Gökalp (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir),

Doç. Dr. Bahadır Duman (Pamukkale Üniversitesi, Denizli),

Doç. Dr. Mutlu Erbay (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul),

Doç. Dr. Ayşe Fatma Erol (Gazi Üniversitesi, Ankara),

Doç. Dr. Erdal Eser (Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas),

Doç. Dr. Maria Elena Gorrini (Università degli Studi di Pavia, İtalya),

Doç. Dr. Francesco Guizzi (Sapienza - Università di Roma, İtalya),

Doç. Dr. R. Eser Kortanoğlu (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir),

Doç. Dr. Reyhan Körpe (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi),

Doç. Dr. Dinçer Savaş Lenger (Akdeniz Üniversitesi, Antalya),

Doç. Dr. Paolo Liverani (Università degli Studi di Firenze, İtalya),

Doç. Dr. Mar Marcos (Universidad de Cantabria, Santander, İspanya),

Doç. Dr. Platon Petridis (National and Kapodestrian University of Athens, Yunanistan),

Doç. Dr. Andreas Pülz (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Viyana, Avusturya),

Doç. Dr. Fatma Gül Öztürk (Çankaya Üniversitesi, Ankara),

Doç. Dr. Lucia Amalia Scatozza Hoericht (Università degli Studi di Napoli Federico II, İtalya),

Doç. Dr. Ufuk Serin (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara),

Doç. Dr. Mehmet Tekocak (Selçuk Üniversitesi, Konya),

Doç. Dr. Hüseyin Üreten (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın),

Yard. Doç. Dr. Türkan Acar (Uşak Üniversitesi),

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Atakuman (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara),

Yard. Doç. Dr. Mahmut Aydın (Batman Üniversitesi),

Yard. Doç. Dr. Nurperi Ayengin (Düzce Üniversitesi),

Yard. Doç. Dr. Ferda Barut Kemirtlek (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir),

Yard. Doç. Dr. Ahmet Bilir (Düzce Üniversitesi),

Yard. Doç. Dr. Figen Çevirici Coşkun (Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya), Y

ard. Doç. Dr. Nazlı Çınardalı-Karaaslan (Hacettepe Üniversitesi, Ankara),

Yard. Doç. Dr. Hacer Çoruh (Harran Üniversitesi, Şanlıurfa),

Yard. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu (Sakarya Üniversitesi),

Yard. Doç. Dr. Sabahattin Ezer (Adıyaman Üniversitesi),

Yard. Doç. Dr. Elif Gürsoy (Uşak Üniversitesi),

Yard. Doç. Dr. Alwin Kloekhorst (Universiteit Leiden, Hollanda),

Yard. Doç. Dr. Dirk Krausmüller (Mardin Artuklu Üniversitesi), 

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Köker (Harran Üniversitesi, Şanlıurfa),

Yard. Doç. Dr. Hakan Oniz (Selçuk Üniversitesi, Konya),

Yard. Doç. Dr. Fikret Özbay (Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya),

Yard. Doç. Dr. Nilüfer Peker (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi),

Yard. Doç. Dr. Alessandra Ricci (Koç Üniversitesi, İstanbul),

Yard. Doç. Dr. Deniz Sarı (Bilecik Üniversitesi),

Yard. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz (Hitit Üniversitesi, Çorum),

Yard. Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu (Bitlis Eren Üniversitesi),

Yard. Doç. Dr. Özlem Tütüncüler Bircan (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın),

Yard. Doç. Dr. Çilem Uygun (Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay),

Yard. Doç. Dr. Handan Yıldızhan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi),

Yard. Doç. Dr. Derya Yılmaz (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi),

Dr. Buket Akçay Güven (Işık Üniversitesi, İstanbul),

Dr. Fede Berti (emek., Ferrara, İtalya), Dr. Matthias Bruno (Roma, İtalya),

Dr. Maurizio Buora (Società Friulana di Archeologia, Udine, İtalya),

Dr. Omar Coloru (Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense, Fransa),

Dr. Antonio Corso (Centro Studi Vitruviani, Fano/Atina, Yunanistan),

Dr. Fani K. Seroglou (Archaeological Institute of Aegean Studies, Rodos, Yunanistan),

Dr. Alister Filippini (Università degli Studi di Palermo, İtalya),

Dr. Walter Rainer Gauß (Österreichisches Archäologisches Institut Athen),

Dr. Elena Ghisellini (Università di Roma "Tor Vergata", İtalya),

Dr. Panagiotis P. Iossif (Belgische School te Athene, Yunanistan),

Dr. George Kakavas (Epigraphic and Numismatic Museum, Atina, Yunanistan),

Dr. Zoi Kotitsa (Philipps-Universität Marburg/Würzburg, Almanya),

Dr. Yannis Kourtzellis (20th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquitites, Lesbos, Yunanistan),

Dr. Alice Landskron (Karl-Franzens-Universität Graz, Avusturya),

Dr. Ute Lohner-Urban (Karl-Franzens-Universität Graz, Avusturya),

Dr. Vasilica Lungu (Academia Română, Bükreş, Romanya),

Dr. Dimitrios Mantzilas (Atina, Yunanistan),

Dr. Jane Masséglia (University of Oxford, İngiltere),

Dr. Giuseppe Mariotta (Università degli Studi di Firenze, İtalya),

Dr. Iulian Moga (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Romanya),

Dr. Annalisa Paradiso (Università degli Studi della Basilicata, Matera, İtalya),

Dr. Annick Payne (Universität Basel, İsviçre),

Dr. Diego Peirano (Università degli Studi di Torino, İtalya),

Dr. Filippo Ronconi (École des hautes études en sciences sociales, Paris, Fransa),

Dr. Veronika Scheibelreiter-Gail (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Viyana, Avusturya),

Dr. Stavros Vlizos (Benaki Museum, Atina, Yunanistan),

Dr. Frederik Christiaan Woudhuizen (Dutch Archaeological and Historical Society, Heiloo, Hollanda),

Dr. Vlad Vintilă Zirra (Academia Română, Bükreş, Romanya),

Arkeolog Emin Başaranbilek (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, Ödemiş),

Arkeolog Lila de Chaves (Fédération mondiale des amis des musées, Atina, Yunanistan),

Arkeolog Christopher Lillington-Martin (Oxford Centre for Late Antiquity/University of Reading, İngiltere).

 

 

SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU

 

Dr. Gürgül Fles Hatipoğlu (İzmir),

Arkeolog Arman Agzam (DEÜ, İzmir),

Arkeolog Cumhur Özüm Ertüzün (DEÜ, İzmir),

Arkeolog Şeyda Kaya (DEÜ, İzmir),

Arkeolog M. Mahmudul Hasan Khan (DEÜ, İzmir),

Arkeolog Rakel Mizrahi (DEÜ, İzmir),

Arkeolog Kerim Özgür Özgen (DEÜ, İzmir).