ULUSLARARASI TAŞ ve MOZAİK GÜNLERİ

Uluslararası Taş ve Mozaik Günleri´nin ilk teması olarak "mozaik" seçilmiştir. Çünkü mozaik, bağımsız parçaları bir araya getiren, taşla insan arasındaki öyküyü tarihsel süreç içinde kesintisiz biçimde yansıtan bir sanattır.

ULUSLARARASI TAŞ ve MOZAİK GÜNLERİ

INTERNATIONAL STONE and MOSAIC DAYS

26-29 Mart 2014 -İzmir

26-29 March 2014-Izmir

İzmir Fuarı, 1 No’lu HOL, A Blok Kat 3

 

Düzenleyen

TMMOB

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

İZMİR ŞUBESİ

 

İZFAŞ’ın katkılarıyla

 

Yürütme Kurulu

Alim MURATHAN

Ayşegül ÖZBEK GÜVENİR

Süeda DEMİRAY

Zahide KÖKLÜ

Mahmut DEMİRHAN

Fikret GÖKTAŞ

Ali ÇAKMAKOĞLU

 

Türkiye eşsiz bir jeolojiye sahip taşlar ülkesidir.

            Uluslararası Taş ve Mozaik Günleri ;

            -Taş'ın kültür ve bilgi zenginliğine ait farkındalığı geliştirmek,

            -Taş ve insan arasındaki bağı en verimli düzeyde ele almak amacıyla,

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından, Taş Platformu ve İZFAŞ'ın katkılarıyla düzenlenmiştir.

            Uluslararası Taş ve Mozaik Günleri'nin ilk teması olarak "mozaik" seçilmiştir.  Çünkü mozaik, bağımsız parçaları bir araya getiren,  taşla insan arasındaki öyküyü tarihsel süreç içinde kesintisiz biçimde yansıtan bir sanattır.

            Program içeriğinden görüleceği üzere etkinlik süresince  taşı kendi disiplinleri çerçevesinde araştıran ve kullananlar için değerli bir etkileşim zemini hazırlanmış, etkinlik sergi ve atölye çalışmaları ile renklendirilip, kültür ve sanatla zenginleştirilmiştir.

 

Turkey is a country of stones that has a unique geology.

International Stone and Mosaic Days organized by the Geological Engineers Chamber of İzmir with the support of Stone Platforme and İzfas (International Fair Association of İzmir) with the scope of these targets hereinbelove;

-Improving the awareness of culture and the knowledge of stone

-Examine the realation between stone and human in a most efective way.

Mosaic is choosen as a first subject of the International Stone and  Mosaic Days. Because mosaic, is a medium which brings diffrent and independent pieces together and reflects the historical story of human and stone without any  interruption.

The program of the Stone and Mosaic Days hopefully will be an effective gathering for the ones whom are researching and using the stone in their perspectives. The program is enriched through the  exhibition and the workshops with culture and art.

 

1456 Sk, No.: 8 Berin Aksoy Apt., K2 D4  Alsancak- İZMİR                                                                                                                        izmir@jmo.org.tr   0 232 463 06 89 - 0 506 654 67 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

PROGRAM

 

Birinci Gün-26 Mart 2014

First Day-26 March 2014

 

 

13.00-13.30 Kayıt Kabul/Registration

13.30-13.45 AÇILIŞ/OPENING

 

13.45-14.15 Taş Üstüne Taş Koymak

                     Stone on Stone

                     Ayşegül ÖZBEK GÜVENİR

                     Mozaikçi -Taş Platformu Sözcüsü, İzmir, TÜRKİYE

                     Mosaicist - Spokesman of Stone Platforme, Izmir, TURKEY

 

14.15-14.45  Taş ve Jeoloji

                     Stone and Geology

                     Prof.Dr. Sacit ÖZER

                     DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İzmir, TÜRKİYE

                     DEU Geological Engineering Department, Izmir, TURKEY

 

14.45-15.00 Ara/Coffee Break

 

15.00-15.30 Modern Mozaik Sanatı

                     Modern Mosaic Art

                     Gazanfer BAYRAM

                     Mozaikçi - Üsküp, MAKEDONYA

                     Mosaicist - Scopje, MACEDONIA

 

15.30-16.00 Mozaik, Doğal Taşlar ve Mineraloji

                     Mosaic, Natural Stones and Mineralogie

                     Doç.Dr. Aydın ARAS

                     100.Yıl Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Van, TÜRKİYE

                     100.Yıl University Geological Engineering Department, Van, TURKEY

 

16.00-19.00 ATÖLYE ÇALIŞMALARI / WORKSHOPS

                     Antik Mozaik Tekniği

                     Ancient Mosaic Technique

                     İnci AYKAÇ

                     Mozaikçi-Gaziantep, TÜRKİYE

                     Mosaicist - Gaziantep, TURKEY

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci Gün-27 Mart 2014

Second Day, 27 March 2014

 

 

13.30-14.00 Türkiye’nin Süs Taşları

                     Turkey’s Gem Stones

                     Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU

                     DEÜ Gemoloji ve Kuyumculuk Programı, İzmir, TÜRKİYE

                     DEU Gemmology and Jewellery Programme, Izmir, TURKEY

 

14.00-14.30 Totem’den Amazolara Urfa’da Taş

                     Stone, from Totem to Amazon in Urfa

                     Prof.Dr. Mehmet ÖNAL

                     Harrran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Şanlıurfa, TÜRKİYE

                     Harran University Archeology Department - Şanlıurfa, TURKEY

 

14.30-14.45 Ara/Coffee Break

 

14.45-15.15 Kent Mobilyaları Tasarımında Doğal Malzeme Kullanım Biçimleri

                     Natural Material Use in Street Furnitures

                     Doç.Dr. İpek SÖNMEZ

                     DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir.

                     DEU Department of City and Regional Planning, Izmir, TURKEY

 

15.15-15.45 Güncel Mimaride Doğal Taş Kullanımı

                     Recent Use of Natural Stone

                     Doç.Dr. Hümeyra AKKURT

                     DEÜ Mimarlık Bölümü, İzmir.

                     DEU Architecture Department, Izmir, TURKEY

 

16.00-19.00 ATÖLYE ÇALIŞMALARI / WORKSHOPS

                     Antik Mozaik Tekniği

                     Ancient Mosaic Technique

                     İnci AYKAÇ

                     Mozaikçi-Gaziantep, TÜRKİYE

                     Mosaicist - Gaziantep, TURKEY

 

                     Modern Mozaik Sanatı

                     Modern Mosaic Art

                     Gazanfer BAYRAM ve Giorgi TOMOVSKI

                     Mozaikçi - Usküp, MAKEDONYA

                     Mosaicist - Skopje, MACEDONIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü Gün - 28 Mart 2014

Third Day - 28 March 2014

 

13.30-14.00 Mozaik ve Doğal Taşların Estetik ve Tasarımında Mikrodokusal Özellikler

The Micro Textural Properties of the Mosaic and Natural Stone to Its Desing and Esthetical

                     Prof.Dr. Sefer ÖRÇEN

                     100.Yıl Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Van, TÜRKİYE

                     100.Yıl University Geological Engineering Department, Van, TURKEY

 

14.00-14.30 AIEMA-TÜRKİYE ve Projeleri

                     AIEMA – TURKEY and Its Projects

                     Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN, Derya ŞAHİN, Hazal ÇITAKOĞLU ve Nur Deniz ÜNSAL

                     Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Bursa, TÜRKİYE

                     Uludağ University Archeology Department, Bursa, TURKEY

 

14.30-14.45 Ara/Coffee Break

 

14.45-15.15 Peyzaj Mimarisinde Kaya, Taş ve Mozaik Kullanımı

                     Using of Rock, Stone and Mosaic in Landscape Architecture

                     Nilüfer TEMEL

                     Peyzaj Yüksek Mimarı - LOTUS Peyzaj Planlama Ltd.Şti., İstanbul, TÜRKİYE

                     Landscape M.sc Architecture - LOTUS Peyzaj Planlama Ltd.Şti, Istanbul, TURKEY

 

15.15-15.45 Roma’da Mozaikçi Olmak

                     Being a Mosaicist in Rome

                     Fabio BORDI ve Emanuela EZZOLINO

                     Mozaikçi, Roma-İTALYA

                     Mosaicist - Rome, ITALY

 

16.00-19.00 ATÖLYE ÇALIŞMALARI / WORKSHOPS

                     Antik Mozaik Tekniği

                     Ancient Mosaic Technique

                     İnci AYKAÇ

                     Mozaikçi-Gaziantep, TÜRKİYE

                     Mosaicist - Gaziantep, TURKEY

 

                     Modern Mozaik Sanatı

                     Modern Mosaic Art

                     Gazanfer BAYRAM ve Giorgi TOMOVSKI

                     Mozaikçi - Usküp, MAKEDONYA

                     Mosaicist - Skopje, MACEDONIA

           

                     Günümüz Roma Mozaik Teknikleri

                     Mosaic Techniques in Rome of Today

                     Fabio BORDI ve Emanuela EZZOLINO

                     Mozaikçi - Roma, İTALYA

                     Mosaicist - Rome, ITALY

Dördüncü Gün - 29 Mart 2014

                                                     Fourth Day-29 March 2014

                                                                           

10.00-13.00 TAŞ PLATFORMU TOPLANTISI

  Taş Platformu, taşa ilişkin farklı disiplinler ve yönelimler arası iletişim, etkileşim ve bilgi akışını sağlamak, Taş'ın kültür ve bilgi zenginliğini ifade eden varlığına ait farkındalık yaratmak  amacıyla oluşturulmuştur.

  Bu toplantı, "taş"ın bir ortak değer olduğunun farkındalığı ile eğitimlerini, işlerini, mesleklerini ve sanatlarını "taş" üzerinden yürütmekte olan jeoloji mühendisleri, sanatçılar, arkeologlar, tasarımcılar, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları ve akademisyenlerle “Taş Platformu"nun ilke, işleyiş ve amaçlarını belirlemek, geleceğe yönelik etkinliklerini planlamak  amacıyla düzenlenmektedir. Taşı uğraş edinen birey, kurum, sivil toplum örgütü, herkese açıktır.

 

STONE PLATFORME/ MEETING

              The aims of the Stone Platforme are  to supply the flow of knowledge from diffrent ecols and orientations, through the communication and to raise the awareness of knowledge and the culture relating with stone.

              Stone Platforme is constructed by geology engineers, artists, archeologists, designers, architechts, city planners and academician  whom are conducting their works, trainees and jobs with stone. It is open to anyone deals and works with stone,  academicians, non profit organizations, indiviuals and firms.

 

11.00-14.00 ATÖLYE ÇALIŞMALARI/WORKSHOPS

                     Antik Mozaik Tekniği

                     Ancient Mosaic Technique

                     İnci AYKAÇ

                     Mozaikçi-Gaziantep, TÜRKİYE

                     Mosaicist - Gaziantep, TURKEY

 

                     Günümüz Roma Mozaik Teknikleri

                     Mosaic Techniques in Rome of Today

                     Fabio BORDI ve Emanuela EZZOLINO

                     Mozaikçi - Roma, İTALYA

                     Mosaicist - Rome, ITALY

 

 

 

TAŞ ve MOZAİK SERGİSİ

          26 - 29 Mart 2014

            10.00-19.00

 

             STONE and MOSAIC EXHIBITION

               26 - 29 March 2014

               10.00-19.00