ULUSLARARASI UŞAK ARKEOLOJİ ÇALIŞTAYI

Kısa zaman önce açılmasına rağmen yoğun bir bilimsel çalışma programına sahip olan Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından, Uşak’ın tarihî ve kültürel zenginliğine dikkat çekilecek bir çalıştay düzenleniyor.

Uşak dâhilindeki tarihsel ve kültürel zenginliğe dikkat çekilmesi ve yeni uzun soluklu projeler geliştirilmesi amacıyla, bölgede daha önce yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarını kapsayan bir çalıştay düzenlenecek. Başta Uşak Üniversitesi olmak üzere, kentin başlıca dinamikleri tarafından ilgiyle takip edilen ve desteklenen “Uluslararası Uşak Arkeoloji Çalıştayı” 9 Mayıs 2016 tarihinde Uşak Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Amfisi’nde gerçekleştirilecek. Uşak ve yakın çevresi odaklı çalışan yurt içi ve yurt dışından bilim insanlarının bir araya geleceği çalıştayda, kentin Paleolitik Çağa uzanan en eski izlerinden Osmanlı Dönemine kadar kesintisiz devam eden süreci ele alınacak.