ULUSLARARASI XVIII. ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

“Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu”’nun XVIII´incisi, 22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

  Bu sempozyum ile Ortaçağ ve Türk Dönemine ait kazılardan elde edilen verilerin sunulması, son Sanat Tarihi araştırmalarının tanıtılması, tartışılması, akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.  Kazılar ile ilgili olarak sunulacak bildirilerin Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan raporların tekrarı olmaması, Sanat Tarihi araştırmaları ile ilgili bildirilerin ise araştırmaya dayalı bulgu, analitik yorum ve bilgiler içermesi beklenmektedir. Sempozyum ana başlıkları şunlardır:

          • Ortaçağ ve Sonrası Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları           • Kültürel Miras ve Korunması           • Arkeometri           • Arkeolojik Alan Yönetimi           • Restorasyon ve Müzecilik           • Sanat Tarihi           • Metodoloji ve Terminoloji

 

http://etkinlik.adu.edu.tr/ortacagsempozyumu/