UNESCO’DAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI: “KÜLTÜREL TEMİZLİĞE TEPKİ, ŞİDDET İÇEREN AŞIRILIĞIN ÖNLENMESİ”

UNESCO, 6 Kasım 2017’de “Kültürel Temizliğe Tepki, Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi” başlıklı uluslararası bir panele kendi genel merkezinde ev sahipliği yaptı.

Kültürel miras her dönemde savaş mağduru olmuştur ancak son yıllarda, kültürel mirasın neredeyse bir savaş silahı gibi kullanılarak, eşi benzeri görülmemiş, sistematik saldırılara uğramasına tanık olduk. Irak, Suriye, Libya, Yemen, Mali ve daha birçok yerde kültürel miras alanları aşırı uç gruplarca kasti olarak tahrip edildi. Kültürel, etnik ve dini azınlıklar hedef alan bu tür aşırı uç gruplar, halkları yerlerinden ederek, maddi olmayan kültürel miras uygulamalarının ve kültürel ifadelerin yok olmasına sebep oldu.

 

Panelde, kültürel hakların reddi, halkların yerlerinden edilmesi ve kültürel ifadelerin erozyonu gibi konular dahil olmak üzere, kültürel saldırıların toplumsal ve kültürel yansımaları üzerinde duruldu. Özellikle, UNESCO’nun Mali’deki Timbutku anıt mezarlarını rehabilite etme konusundaki başarılı çabaları ve çatışmadan kurtarılan toplulukların iyileşmesinde kültürün önemli rolü vurgulandı.

 

Kültürün her alandaki (miras ve kültürel ifadeler) rolünü teşvik ederek, ortak kültürel mirasın savunulması konusunda uluslararası toplulukları harekete geçiren UNESCO ayrıca, terörü ve cezai faaliyetleri finanse etmek amacıyla yapılan kültür varlıklarının kaçakçılığı ile mücadeleye de öncülük etti. UNESCO’nun bu konudaki çabaları, son derece önemli iki BM Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesi ile sonuçlandı.

 

Bunlardan ilki, Şubat 2015 tarihinde kabul edilen, Irak ve Suriye’de tarihi eser kaçakçılığını terörist finans kaynağı olarak tanıyan ve bu ülkelerden gelen kültürel nesnelerin ticaretini önleyen 2199 sayılı karar. İkincisi ise, Mart 2017’de kabul edilen, barış ve uluslararası güvenliğin korunmasında kültürel mirasın oynadığı rolün önemini kabul eden 2347 sayılı karar. 

 

Kaynak: https://en.unesco.org