ÜST PALEOLİTİK MAGDALENIAN DÖNEMİNDEKİ BESLENME ALIŞKANLIKLARI

18 bin ile 12 bin yıl öncesine tarihlenen Avrupa’daki Üst Paleolitik Magdalenian evresindeki beslenme tarzı hakkında çok az bilgi bulunuyor. Bu durum genel olarak bitkiler gibi yiyecek kaynaklarının çok az iz bırakmasından kaynaklanıyor. Almanya, Leipzig’te bulunan Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’den Robert Power’in liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, İspanya,Cantabria’da bulunan El Miron Mağarası’nda bulunan Magdalenian bireylerinin dişleri üzerinde, dönemin beslenme alışkanlığını araştırıyor.

18 bin ile 12 bin yıl öncesine tarihlenen Avrupa’daki Üst Paleolitik Magdalenian dönemi beslenme tarzı hakkında çok az bilgi bulunuyor. Bu durum genel olarak bitkiler gibi yiyecek kaynaklarının çok az iz bırakmasından kaynaklanıyor. Almanya, Leipzig’te bulunan Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’den Robert Power’in liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, İspanya,Cantabria’da bulunan El Miron Mağarası’nda bulunan Magdalenian bireylerinin dişleri üzerinde yaptığı analizler yardımıyla dönemin beslenme alışkanlığını araştırıyor.

Araştırmacılar Üst Paleolitik insanlarının ek besin olarak  çeşitli bitkileri ve mantar tükettiklerini ortaya çıkardılar.

Fransa’nın kuzey batısındaki Magdalenian döneminin genellikle geyik avcılığı ile ilişkilendiriliyor olmasına rağmen, bu durumun İber yarımadası için geçerli olmadığı düşünülüyor. Başka kaynaklar beslenmenin çok fazla miktarda geyikten ve dağ keçisinden elde edilen ete dayandığını gösteriyordu ve bu zamana kadar bitkilerin de besin kaynağının bir parçası olup olmadığı kesin olarak bilinmiyordu.

Robert Power ve meslektaşları İspanya, Cantabria’daki El Miron Mağarası’nda bulunan Magdalenian bireylerinden diş kalıntısı örnekleri aldılar. Optik ve elektron tarama mikroskobu ile enerji ayırıcı röntgen spektroskopisi yöntemi kullanarak dişler üzerinde bulunan ve gözle görülemeyen kalıntılar arasında büyük bir çeşitlilik olduğunu ortaya çıkardılar.

Bu gözle görülmeyen bitki, hayvan, mantarsı kalıntıları Magdalenian beslenme tarzını biraz da olsa gösteriyor. Kalıntı analizleri El Miron mağarasında bulunan bireylerin mantarların da dahil olduğu başka yiyecekler yanında değişik çevrelerden gelen çeşitli bitkiler de tükettiklerini gösteriyor.

Arkeologlar mantarın bu zamanlardaki kullanımı hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorlar. Tarihöncesinde kullanıldıkları az da olsa bilinse de etnograflar avcı-toplayıcıların mantarları bir yiyecek kaynağı ve ilaç olarak kullandıklarını belirtiyorlar. Mantarların varlığına dair en eski kanıt Avrupa’daki Kalkolitik döneminden geliyor. Kalkolitik Buz Adam “Ötzi”nin üzerinde de birçok mantar taşıdığı biliniyor. El Miron mağarasındaki bu buluntular mantarın insan tarihindeki en eski kullanımının ya da tüketiminin Paleolitik döneme kadar gittiğini gösteriyor.

 

Fotoğraf açıklaması: dişler üzerindeki bitki kalıntılarının mikroskobik görüntüsü

Kaynak: http://www.pasthorizonspr.com/index.php/archives/04/2015/understanding-the-diet-of-the-upper-palaeolithic-magdalenian-phase