XVI. TÜRK TARİH KONGRESİ

XVI. TÜRK TARİH KONGRESİ XVI. TURKISH CONGRESS OF HISTORY Birincisi 1932 yılında, TTK’nun kurucusu Atatürk’ün koruyucu başkanlığı altında başlatılan ve amacı Türk ve Türkiye tarihine ait orijinal bildirilerin sunulduğu Türk Tarih Kongrelerinin XVI.’sı 20-24 Eylül 2010 tarihleri arasında Ankara’da toplanacaktır. Kongre seksiyonları Türk ve Türkiye tarihinin en eski dönemlerinden başlayarak, Cumhuriyet tarihimizi de içine alacak şekilde düzenlenecektir. Ayrıca 2010 yılı İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi nedeniyle, İstanbul’la ilgili bildiriler için yeni bir seksiyon açılacaktır. Kızılay Sokak No.1 06100 Sıhhiye-Ankara-TÜRKİYE Tel: (0-90 312) 310 23 68 - 311 09 20