YENİ BİR ÇALIŞMA TUNÇ ÇAĞINDA ÜRETİLMİŞ TÜM DEMİR ALETLERİN METEOR TAŞINDAN ÜRETİLDİĞİNİ İDDİA EDİYOR

Yeni yapılan bir çalışma; Tunç Çağına ait silah ve mücevherlerin de dahil olduğu tüm demir buluntuların meteor taşından yapıldığını gösteriyor.

İnsanlar demir cevherini işlemek için araçlar geliştirmeden çok önce dünya, tunç ile daha dayanıklı ve sert aletler yapmaya çalışıyordu. Tunç Çağında oldukça yaygın hale gelen bu işlem bakırın içine kalay gibi elementlerin karıştırılması ile elde edilirdi. Ancak yapılan son çalışmada bilim insanları Demir Çağının başlamasından yaklaşık 2.000 yıl önceki dönemde demirden yapılmış çok nadir buluntuları keşfetti.

 

Bununla birlikte, Tunç Çağına ait demir buluntularında kullanılan dövülmemiş demir cevherinin dünya merkezli olmadığı düşünüldü. Araştırmacılar bu demir buluntuların yapımında kullanılan demirin, Dünya’ya binlerce yıl önce çarpan meteorlardan elde edildiğini başka bir deyişle bu demir özlerinin uzaydan geldiğini söylüyorlar.

 

Mineraloji Enstitüsü, Malzeme Fiziği ve Kozmokimya bölümünden Fransız bilim insanı Albert Jambon başkanlığında gerçekleştirilen bu yeni araştırma, Tunç Çağındaki tüm demir buluntuların meteorit demirden yapıldığını öne sürdü.

 

Jambon, çeşitli tunç eserler üzerinde noninvazif (eserin bütünlüğünü bozmadan) kimyasal analiz yapmak için taşınabilir X ışını floresan spektrometresi kullandı. Bu eserler arasında MÖ 1.350’ye tarihlenen Mısır Firavunu Tutankhamon’a ait hançer, başlık ve bilezik, MÖ 2.300’e tarihlenen Umm el- Marra’da bulunan kolye, MÖ 3.200’e tarihlenen Mısır’da bulunan Gerzeh boncukları ile bir diğeri de MÖ 1.400’de Çin Shang Hanedanlığı’na ait buluntular yer alıyor.

 

Jambon yaptığı çalışmada, MÖ 1.200’de önce yapılan tüm demir eserlerin meteorlardaki demirden elde edildiği sonucuna varıldığını belirtti.

 

Bu uzay kayaları yıldızların tahrip olmasıyla oluşur ve yüksek miktarda kobalt ve nikel içeren demirden oluşurlar.

 

Fransız Ulusal Araştırma Merkezine (CNRS) göre, Tunç Çağında metal işçilerinin döküm işlemine gerek duyulmayan meteor demir cevherinin tercih edilmesi döküm gerektiren karasal demir cevherinden daha kolaydı.

 

CNRS yaptığı açıklamada, “Tunç Çağında meteorik kayaçlardan elde edilen demirin işlenmesi daha kolaydı. Bu da, elde edilen demir buluntularının neden meteorik kökenli olduğunu açıklıyor.” dedi.

 

Kaynak: http://www.ibtimes.co.uk