YENİ YILDA TAKVİMLERİMİZİ 12,017 YILINA AYARLAYALIM!

İnsanlık tarihinin büyük bölümü 2016 yıldan çok daha uzun bir süreyi kapsıyor. Peki kullandığımız takvim neden insanlık tarihinin en önemli aşamalarını milattan önce olarak değerlendiriyor? Takvimlerimizi güncellemenin ve insanlık tarihinin tamamını gösterecek yeni bir takvim üretmenin vakti sizce de gelmedi mi?

 

Günümüzden 400 yıl önce geliştirilerek, kullanıma sunulan Gregoryen Takvimi (veya Miladi Takvim), bugün dünyada en yaygın kullanılan takvimdir. Gregoryen Takvimi, 0 (sıfır) yılını yani miladı belirlemek için Hz. İsa'nın hayatını baz alır. Ancak gerçekte 0 yılı yoktur, takvim doğrudan MÖ 1 yılından, MS 1 yılına geçer. Dolayısıyla yıl hesaplama süreci son derece karmaşıktır.

 

Birçok akademisyen, Hz. İsa'nın MÖ 6-4 yılları arasında doğduğuna ve MS 30-36 yılları arasında öldüğüne inanır. Türkçede tarihler belirtilirken, MÖ (Milattan önce) ve MS (Milattan sonra) veya İÖ (İsa’dan önce) ve İS (İsa’dan sonra) terimleri kullanılır. İngilizcede ise, BC (‘Before Christ’ İsa’dan önce) ve AD (Anno Domini – Latince ‘Tanrı’nın Yılında’) terimleri kullanılır.

 

Son zamanlarda çeşitli akademisyenler, BC terimini BCE (‘Before Common Era’ Milattan Önce), AD terimini ise CE (‘Common Era’ Milattan Sonra) olarak değiştirerek, takvimi Hıristiyanlıktan ayırıp daha seküler ve kapsamlı bir hale getirme teşebbüsünde bulundular. Ancak bu girişim durumu daha da karmaşık bir hale getirmekten başka bir işe yaramadı.

 

BCE ve CE, BC ve AD'ye nazaran çok daha karmaşık olmakla beraber takvim işleyişinin dini köklerini değiştirmekten ziyade, takvimin tarihi içeriğini ortadan kaldırıyor.

 

 

Peki ne yapmalı?

 

 

Belki de insanlık tarihinin tamamını göstererek daha cesur bir çözüm üretmenin tam zamanı.

 

Mevcut hesaplama yöntemlerine göre, Sezar -44 yılında öldü. Antik Mısır Uygarlığı -3100 ile -332 yılları arasında hüküm sürdü. Stonehenge -3100'de inşa edilmeye başladı. Tevrat ilk olarak -500 dolaylarında derlenerek yazıya aktarıldı.

 

İnsanlık tarihindeki her biri ayrı bir kilometre taşı olan bu olay ve dönemler için neden takvimin + (artı) kısmından bir yılı 0 (sıfır) olarak tayin etmiyoruz?

 

İnsanlık tarihinin tümünü kapsayan bir takvim istiyoruz. İki ayağımızın üzerine kalkıp, bu gezegende daha önce hiçbir türün yapmadığını yaptığımız, yani dünyayı şekillendirmeye başladığımız andan itibaren insanlık tarihinin tüm evrelerini kapsayan bir takvim istiyoruz.

 

 

Peki nereden başlamalı?

 

 

“In a Nutshell” adlı Youtube kanalında yayınlanan ve son derece eğlenceli bir şekilde canlandırılmış bir video, İtalyan-Amerikalı bilim insanı ve tarihçi Cesare Emiliani'nin 1993 yılında sunduğu bir önermeye dikkati çekiyor.

 

Bir yerbilimci olan Emiliani tarihin başlangıcı olarak, günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesine denk gelen Holosen Çağının başlangıcının baz alınması gerektiği yönünde yeni bir yaklaşım sunuyor.

 

Britannica Ansiklopedisi’ne göre, taş devri sonları ile sonrasına denk gelen Holosen Çağı, insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan bir dönemi kapsıyor. Bu dönemde insanın dünyaya olan etkisi öylesine derin ve geniş çaplıdır ki, bu döneme özel bir jeolojik isim verilmesi uygun görülmüştür. 

 

Günümüzden 12 bin yıl önce, yani mevcut takvimimize göre -10 bin civarlarında, uygarlık tarihinin ilk büyük ölçekli yapısı olduğu düşünülen yapı inşa edildi: Göbekli Tepe! Dünyanın ilk tapınağı olduğu düşünülen ve bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Göbekli Tepe’de ortaya çıkan taş yapılar, böylesine erken bir tarihte insanoğlunun sahip olduğu beceri düzeyi ve işbirliğinin gelişmişliği bakımından son derece büyük önem taşır.

 

Göbekli Tepe’de ortaya çıkarılan ve tarıma geçişten yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan taş yapılar ayrıca, insanın en karakteristik özelliklerinden bazılarını göstermesi bakımından da büyük önem taşır: hayvanlar ve mitolojik yaratıkların betimlemelerinin yer aldığı taş kabartmalar, ibadet için toplanma yeri ve dünyayı ihtiyaçlarımıza uygun olarak şekillendirme becerisi.

 

1996 yılında keşfedilen ve insanlık tarihinin başlangıcını tam anlamıyla yansıtan Göbekli Tepe, takvimlerimizi değiştirecek kadar mükemmel ve doğru bir örnek teşkil etmektedir. Emiliani'nin 1993 yılında yaptığı önermeye ufak bir ekleme yaparak, 0 (sıfır) yılını Göbekli Tepe’nin yapımına, Holosen Çağının başlangıcına ayarlayalım.

 

Böylece, Holosen takvimine göre Sezar HD (Holosen Dönemi) 9,956’de ölmüş, Antik Mısırlılar HD 6,900-9,668 yılları arasında hüküm sürmüş, Stonehenge HD 6,900'de inşa edilmeye başlamış, Tevrat HD yaklaşık 9,500 yılında yazıya dökülmüş ve Hz. İsa HD yaklaşık 9,995'te doğmuş ve 10,030'da ölmüş olacak.

 

Bırakın 1 Ocak’ta gireceğimiz yeni yıl 12,017 yılı olsun. Böylece insanlık tarihinin yüzde 80'inin eksi yıllarda kalıyor olmasına bir son verelim...

 

 

Çeviri: Ayşen YOLCU

Düzenleme: Deniz GENCEOLU

http://www.popularmechanics.com/