YENİKAPI KAZILARINDA SON GELİŞMELER

Yenikap kazılarında Neolitik yerleşimlerin doğusunda açılan sondajlarla daha da aşağı inilince siyah bir kil tabakasıyla karşılaşıldı.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Başkanlığında, İstanbul Üniversitesi ve Texas A&M Üniversitesi’nden konularında uzman bilim adamları tarafından yürütülen çalışmalarla ortaya çıkarılan, Bizans döneminde İstanbul’un Marmara kıyılarındaki liman alanı (379-395) olan Theodosius Limanı’nda bulunan ve sayısı 32’e ulaşan gemi batıkları, özellikle dünya denizcilik tarihini aydınlatacak boyutta önemli veriler içeriyor. Bu batıklar konunun uzmanları tarafından bilimsel yöntemlerle yerlerinden kaldırılıyor, röleve ve belgeleme çalışmaları yapılıyor. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla Yenikapı kazı alanı içinde 100 Ada olarak isimlendirilen yerde bulunan mimari kalıntıların ve alanın doğal koşullardan korunmasına yönelik projeler hazırlanarak uygulama çalışmalarına başlandı. Son çalışmalar neticesinde limanın altında rastlanan Neolitik Çağ yerleşimleri, İstanbul için bir diğer önemli buluntu. Bu yerleşimlerin olduğu yerde karşılaşılan mezarlıkta hoker şeklinde yerleştirilmiş ikisi çocuk ikisi yetişkin dört iskelet, bulunduğu toprak tahrip edilmeden alçılanarak konservatör aracılığıyla müzeye kaldırıldı. Neolitik yerleşimlerin doğusunda açılan sondajlarla daha da aşağı inilince siyah bir kil tabakasıyla karşılaşıldı. Bu çalışmalarda bol miktarda Neolitik Dönem seramik parçaları, işlenmiş kemikler ve ahşap parçalarına rastlandı. (…)