YERLİ AMERİKALILAR 800 YIL ÖNCE ANITLAR İNŞA ETMEK İÇİN GELİŞMİŞ GEOMETRİ BİLGİSİ KULLANMIŞLAR

Arizona Eyalet Üniversitesinden Profesör Sherry Towers, Colorado´daki Mesa Verde Ulusal Parkı’nda yer alan Güneş Tapınağı arkeolojik alanını inceledi ve tapınak alanının (kenarları arasında altın oran bulunan) altın dikdörtgen, eşkenar ve Pisagor üçgenleri ile inşa edildiğine dair kanıtlar buldu. Araştırmacı ayrıca alanın planının altında yatan ortak bir ölçüm birimin kanıtını da ortaya çıkardı.

Güneş Tapınağı, yaklaşık 800 yıl önce Pueblo halkının ataları (yerli Amerikalı bir halk) tarafından inşa edilmiş belirgin bir antik komplekstir. Tapınağın D biçimli yapısı genellikle modern Pueblo halkı tarafından tören kompleksi olarak kabul edilirken, tapınağın kesin kullanım alanları bilinmiyor. Prof. Towers, bu bölgenin gündönümü gözlemleri de dâhil olmak üzere, Pueblo halkı için bölgedeki törenlerle ilgili önemli bir yer olduğunun bilindiğini ve kendisinin asıl fikrinin yıldızları gözlemlemek için kullanılıp kullanılmadığına bakmak olduğunu söyledi.

 

Ancak Towers, tapınağın planını ve mimarisini derinlemesine inceledikçe ilginç modeller ortaya çıktı ve tapınağın temel özelliklerinin düzeninde birçok geometrik şekil bulunduğunu görmeye başladı. Bunlar eşkenar üçgenler, kareler, 45 derecelik dik üçgenler, Pisagor üçgenleri ve Antik Yunan ve Mısır’daki mimarların iyi bildiği ve oranları nedeniyle Batı sanatında da sıkça kullanılan (kenarları arasında altın oran bulunan) altın dikdörtgendi.

 

Ancak antik Yunanlılar, Mısırlılar ve Maya’nın aksine Pueblo halkının, tapınağı inşa etmede onlara yardımcı olabilecek yazılı dil veya sayı sistemleri yoktu. İnanılmaz bir şekilde, ölçümleri hala yüzde birden az göreli bir hata ile mükemmeldi. Towers’a göre şaşırtıcı olan da buydu.

 

Prof. Towers, Güneş Tapınağı’ndaki geometrik çizimlerin bir kısmının New Mexico’nun Chaco Kültür Ulusal Tarihi Parkı’nda yer alan Pueblo Bonito adlı tören alanında da kullanıldığını dair kanıtlar keşfetti. Ayrıca Güneş Tapınağı alanının 30 cm’den biraz uzun ortak bir ölçüm birim kullanılarak inşa edildiğini de ortaya çıkardı. Towers’a göre dünya üzerinde birçok antik toplum ortak bir ölçüm birimi kullanmıştır (Yunan 31.50 cm, Roma 29.52 cm gibi). Fakat Kuzey Amerikalı Pueblo halkının hiçbir yazılı dil veya sayı sistemine sahip olmadığı göz önüne alındığında bu durum dikkat çekicidir.

 

http://www.sci-news.com/