YUNAN ADASI YAKINLARINDA 22 BATIK BULUNDU

Türkiye’ye yakın Yunan takımadalarından olan Fourni´de, 13 gün süren sualtı araştırmaları sonucunda 22 adet batık tespit edildi.

Sünger avcıları, Fourni kıyılarında yıllardır keramik yığınlarıyla karşılaşmalarına rağmen, ancak ekim ayında bölgede yüzey araştırmalarına başlandı. 13 gün süren sualtı araştırmaları sonucunda 22 adet batık tespit edildi. Samos, İkarya ve Patmos adaları arasındaki bölgeyi kapsayan Fourni adalarının sadece yüzde 5’i olan 44 metrekarelik bir bölgede yapılan bu araştırmayla oldukça zengin sonuçlar ortaya kondu. 3 metreden 55 metre derinliğe yayılan keramik buluntuları, Arkaik Dönem'den (MÖ 700-480) Orta Çağ sonlarına (MS 16.yy) kadar olan bir süreyi kapsıyor.

 

Fourni, Antik Çağ'ın başlıca şehirlerini barındırmasa da, Ege Denizi'nde hem doğu-batı hem de kuzey-güney yönlü kesişen yollar üzerindeki konumundan dolayı önem taşımaktaydı. Erken Roma İmparatorluk Dönemi’nden kaynaklar; Fourni’nin refah düzeyi yüksek, nüfusu yoğun ve işlek mermer yataklarına sahip bir yer olduğunu gösteriyor. Fakat geç dönem metinlerinde adalara oldukça az yer veriliyor. Bundan dolayı, bulunan batıkların yaklaşık yarısının geç döneme tarihlenmesi araştırmacıları oldukça şaşırttı. Tahta, çamur olmadığı sürece sualtında korunamayan bir materyal olduğu için, buluntular dağılmış kargolardan ibarettir. Genelde Ege'nin Yunan tarafında bulunan kargolar, az miktarda seramik kalıntılarından oluşurken, bu araştırmada dağınık yığınlar hâlinde büyük kargolar bulundu. Bulunan 22 kargo arasından üçü; yakınlarda bulunan Samos'tan Kıbrıs'a gidecek Arkaik çömlekler, Karadeniz Bölgesi'nden MS 2. yy amforaları ve havuç şeklindeki Sinop amforaları olduğu belirtildi. Bunlar, Akdeniz batıklarının hiçbirinde bulunmamış eşsiz kargolar olarak nitelendirilmektedir.

 

Sualtı kazılarına başlamadan önce ekip, sualtı robotları ve benzeri teknolojileri kullanarak başka olası batıkları araştırmayı hedefliyor. Atina’daki laboratuvarda incelemek üzere bazı seramik örneklerinin alındığı belirtildi. Daha önce Yunan karasularında tespit edilmiş 180 batık bulunmaktaydı. Bu yeni keşif ile birlikte, bu sayı yüzde 12 arttı.

 

Kaynak: http://www.livescience.com/52604-22-ancient-shipwrecks-near-greek-island.html