YUNANİSTAN´DA YENİ BİR ANTİK KENT Mİ BULUNDU?

Göteborg Üniversitesi, Tarihi Çalışmalar Departmanında uluslararası bir araştırma ekibi, Yunanistan’da yeni bir antik kentin kalıntılarını keşfediyor. Sonuçlar, ilgisiz bırakılan bir antik kentin görüntüsünü değiştirebilir.

 

Göteborg Üniversitesi'nden arkeologlar, Atina'ya beş saatlik mesafede yer alan Vlochós adlı bir köyde, daha önce bilinmeyen bir antik kenti keşfettiler. Arkeolojik kalıntılar, Büyük Teselya ovalarında bulunan Strongilovoúni tepesinin üzerinde ve çevresinde dağılmış olup, çeşitli tarihsel dönemlere tarihlenebilir.

 

Saha çalışmasının lideri Robin Rönnlund, tepenin birçok sır sakladığını, zirvede ve yamaçlarda kulenin, duvarların, şehir kapılarının kalıntılarının bulunabileceğini, fakat aşağıda hiçbir şeyin görünmediğini söylüyor.

 

Araştırmalar sırasında bir kent meydanı ve oldukça geniş bir şehirle uğraşıldığını gösteren bir sokak örgüsü bulundu. Kent surunun içindeki alan 40 hektarı aşıyor. Ayrıca antik döneme ait çanak çömlekler ve kent tarihine yardımcı olabilecek sikkelerle de karşılaşıldı. Şu ana kadar karşılaşılan buluntular arasında en eskileri MÖ 500 yıllarına tarihleniyor. Kent, MÖ 4. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar, herhangi bir nedenden dolayı terk edilmeden önce, oldukça gelişmiş gibi görünüyor. Bu belki de bölgenin Roma fethi ile bağlantılı bir durum.

 

Bölgedeki antik kentler hakkında da çok az şey biliniyor ve birçok araştırmacı eskiden Batı Teselya’nın Antik çağda biraz gerilerde kaldığını söylüyor. Dolayısıyla Atina’daki İsveç Enstitüsü ve Kardistsa’daki yerel arkeolojik hizmetler ile iş birliği içinde, kalıntıları keşfetmek amacıyla başlatılan Vlochós Arkeoloji Projesi (VLAP), bölgeyle ilgili önemli bir boşluğu dolduracak ve Yunan topraklarında keşfedilecek çok önemli kalıntıları ortaya çıkaracak. 

 

http://www.heritagedaily.com/