ZEUS BRONTON KÜLT ALANI

2016 yılında, Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Ahmetler köyü girişinde bulunan ve yakın zamanda Pazaryeri ilçesi Yenimahalle sınırlarına dahil edilen 125 ada 6 parsel üzerinde, Ahmetler köyü muhtarının karantina alanı yapmayı bahane ederek izin almaksızın yaptığı inşai faaliyet sırasında oluşan tahribat neticesinde tesadüfen bir kült alanı keşfedilmiştir. Köy muhtarının yapmış olduğu tahribat alanında in situ olarak mimari duvar kalıntıları ile yüzeye saçılmış vaziyette 10 tanesi yazıtlı, çok sayıda adak steli ele geçmiştir.

Phrygia (Frigya) kokenli bir tanrı olan Zeus Bronton, Phrygia’ya komşu olan başta Bithynia Bölgesi olmak üzere, Phrygia’dan etkilenmiş bölgelerde de tapınım görmüştür. Bithynia bölgesinde, özellikle de Sakarya Irmağı’nın kavsinin bulunduğu alanlarda Zeus Bronton’a adanmış pek çok yazıtlı ve yazıtsız sunak bilinmektedir. Phrygia Bölgesi’nde bir Gök Tanrısı özellikle de Fırtına Tanrısı olarak tapınım gören Zeus Bronton, aynı zamanda

toprak ürünlerinin verimini sağlayan ve çiftlik hayvanlarının koruyucu tanrısıdır.

 

Yazı: Hüseyin Sami ÖZTÜRK – Abdurrahman AKTAŞ

Yazının tamamına Aktüel Arkeoloji Dergisi 60. sayısından ulaşabilir, okuyabilirsiniz.