PERGAMON

Kayalık Kutsal Alan

Antik dönemde bir metropol olan Pergamon’un bugünkü ziyaretçileri,kent tarihinin her bir evresindenkutsal alanları görebilirler. Kentinaşağısındaki düzlük alanda antik çağda da ünlüAsklepeion ve Kızıl Avlu adıyla da bildiğimizMısırlı tanrılar onuruna inşa edilmiş kutsalalan bulunur. Akropoliste (yukarı şehir) büyüksunağın temelleri, kent tanrıçası Athena’nınkutsal alanı ve bir kısmı restore edildiğindenuzak mesafeden de görülebilen Traian Tapınağı(Traianeum) yer alır. Uzun zamandır bilinenve kentin önemli noktalarında duran bu kutsalalanlar, kendilerini anıtsal mimarileri ile gösteriyorlardı. Geçtiğimiz yıllarda Alman Arkeoloji Enstitüsütarafından, akropolün doğu yamacındasürdürülen kazılar çerçevesinde, bir dizi ve tamamenfarklı nitelikte kutsal alanlar saptandı.Yamacın oldukça dik ve uçurumlu bölümündegöze çarpan kayalar, burada Hellenistik Dönemdekültsel faaliyetlerin yapıldığına işaretetmekteydi. Kent surlarının yakınında yer alandoğu yamacın kuzeyindeki mağaralar bu konudaen net bilgiyi verir. Söz konusu kutsal alaniki adet mağara, ön bölümdeki iki mekânlı terasve bu mekânlar arasındaki koridordan oluşmaktadır.Her iki mekân da kuzey ön avlu vegüney ana mekân şeklinde bir grup halindedir.Mağaralara bağlanan koridora ...