EDESSA MOZAİKLERİ - BİR KENT BİR KÜLTÜR

Mozaik üzerindeki yazıtta şöyle yazmaktadır: “Šelam‘ata oğlu Gabbay’ın oğlu Adona bu sonsuzluk evini kendisi için yaptırdı. Her kim onun çoluk çocuğunun ve yasının acısını kaldırırsa, onun ataları için mutlu bir sonraki hayatı olacaktır.” Adona’nın elinde üçayak benzeri –belki de bir tütsü kabı- bir eşya vardır. Aile mozaikleri Edessalıların ölümde de yaşamda olduğu gibi birbirlerine bağlı olduklarının mesajını vermektedir. Görülen o ki Edessalılar ölümün aileyi birleştiriciliğine inanmakta ayrıca onların yeni bir başlangıca birlikte olarak karşılamak gibi bir inanca sahip oldukları anlaşılmaktadır. Böylece bu anlayışla oluşmuş bir ölüm ve cenaze ritüeli gelişmiştir. Bir başka yönden bakıldığında aile gruplarını mozaikler üzerinde tasviri, ailenin yaşayan ve ölmüş olan üyeleri arasındaki dayanışmanın bir sonucudur. Böylece mezar, yaşayanlarla ölenlerin birleştiği, hayattaki yakın ya da yakınlar tarafından yaptırılan resimlerle ölen kişinin var olduğu veya yaşatıldığı mekânlardır.