LUWİ HİYEROGLİF YAZITLI STEL

Adana Müzesine 2012 yılında kazandırılan Luwi Hiyeroglif Yazıtlı stel, üzerinde Fırtına Tanrısının “MAS(A)HUNALI” olarak belirtilen ilahi vasfına ilk kez rastlanan belge niteliğinde.

Adana Müzesine 2012 yılında kazandırılan Luwi Hiyeroglif Yazıtlı stel, üzerinde Fırtına Tanrısının “MAS(A)HUNALI” olarak belirtilen ilahi vasfına ilk kez rastlanan belge niteliğinde. Ön yüzünde Fırtına Tanrısına (Tarhunza) ait bir kabartma, arka yüzünde ise 4 satırlık hiyeroglif yazıt bulunan stelde Karkamışlı Kamani’nin oğlu Atika'nın adına da ilk defa rastlanıyor. Bu stelin Atika tarafından ön yüzünde bulunan MAS(A)HUNALI ilahi vasıflı Fırtına Tanrısına koruyucu lanet ile adandığı görülmüştür.

Ön yüzünde Fırtına Tanrısının tasvirinin bulunduğu stelde, eğimli arka yüzünde sağdan başlayarak sola doğru devam edip alt satıra dönen boustrophedon (öküzün tarlayı sürmesi şeklinde)  tarzında 4 satırlık yazıt yer alıyor. Yazıt soldan başlayan 4. satır ile sona eriyor. Arka yüzdeki yazıtın satırlarının baş ve son kısımları tahrip olmuş, fakat orta kısım iyi derecede korunmuş.

122 cm yüksekliğindeki stelin ön yüzünde yer alan kabartmada Fırtına tanrısı Tarhunza sağa dönük, sağ elinde bir asma fidanı ve sol elinde bir başak demeti tutuyor. Uzun sakalı, omuzlarına inen örgülü saçları ve tanrısal simge olan bir adet boynuzla bezenmiş konik başlığı ve uzun sarkaçlı küpesi ile tasvir edilen tanrının üzerinde kısa kollu, ayak bileklerine kadar inen uzun püsküllü eteği ve belinde kemeri, korunan sağ ayağında sivri uçlu bir ayakkabı var. Sol ayağı korunmamış. Tanrının baş ve ayakları profilden, gövdesi ise cepheden işlenmiş.

MÖ geç 8. yüzyıla, Karkamışlı Kamani sonrası, Astiru II (?) hükümdarlığı zamanına ait olan stel, Adana Müze Müdürü Kazım Tosun, İngiliz araştırmacı Prof. J. David Hawkins ve Çukurova Üniversitesinden Doç. Dr. Rukiye Akdoğan tarafından Belleten Dergisi'nde önümüzdeki günlerde ayrıntılarıyla yayınlanacaktır.