2. AKTÜEL ARKEOLOJİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

Aktüel Arkeoloji Dergisi tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen 1. Aktüel Arkeoloji Fotoğraf Yarışması’nın ikincisi olan “2. Aktüel Arkeoloji ‘Anadolu’yu Fark Etme Zamanı’ temalı Fotoğraf Yarışması”, Anadolu’nun binlerce yıllık arkeolojik birikimini fark etmek, tanımak ve anlamak amacı ile profesyonel ve amatör tüm fotoğraf sanatçılarını katılıma davet ediyor.

                                                                         “Anadolu’yu Fark Etme Zamanı”

Gördüğün Anadolu’yu Fotoğrafınla Bize Anlat

 

Anadolu uygarlıkları, arkeoloji, antik kentler, ören yerleri, kutsal alanlar, tapınaklar, geçmiş kalıntılarının izinde arkeologlar, kazı alanı çalışanları, mimarlar, restoratörler, turistler, köylüler, rehberler, gelip geçenler yani Anadolu Uygarlığı içinde yaşayan herkesi kapsayan ve kendini binyıllara yayılan Anadolu'nun bir parçası hisseden her profesyonel - amatör fotoğrafçı Gördüğü Anadolu’yu Fotoğrafıyla Bize Anlatsın istiyoruz.

 

Tema: “Anadolu’yu Fark Etme Zamanı”

Gün geçtikçe büyüyen kentler, tahrip edilen arkeolojik alanlara karşı, yüzlerce ve hatta binlerce yıldır, doğaya, insana ve her türlü zorluğa karşı ayakta durmayı başarabilen her türlü kültürel miras, zamana – mekâna ve olay örgüsüne göre farklı bakış açıları ile yeniden görsel bir materyal olarak kaydedilebilir. Kaydedilen bu görsel sanat, dünyanın farklı yerlerinden insanlara bilmedikleri, görmedikleri veya yaşamları boyunca hiç göremeyecekleri bir dünyanın da kapısını aralayabilir. Anadolu’yu Fark Etme Zamanı” teması, Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel ve arkeolojik değerini farklı coğrafyalarda yaşayan insanlara ulaştırarak, Anadolu’nun uçsuz bucaksız mirasını tanımaları için bir farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Arkeoloji, Kültürel Miras, Anadolu Uygarlıkları temalı fotoğraf yarışmasının ikincisi olan “Anadolu’yu Fark Etme Zamanı” ile binyıllar boyunca güneşin doğduğu yer anlamına gelen Anadolu’nun ışığından beslenerek ortaya çıkan kültürlerin bize bıraktıklarını kaydetmek ve kaydedileni her fotoğraf sanatçısının gözü ile dünyaya tanıtmak ve böylece neye sahip olduğumuzu fark etmek ve fark ettirmek amaçlanmaktadır. Fotoğraf ışığın olduğu, Anadolu ışığın doğduğu yerse bize düşen Anadolu uygarlıklarının kalıntılarını fotoğraf kareleri ile anlatmaktır. Fotoğraftaki Anadolu size bir yandan üzerinden binlerce yıl geçen bir kalıntıyı anlatma imkânı sunarken diğer yandan da kalıntının yaşayan bir parçası olan insana ve tarihe dokunma sağlıyor ve dokunduğunuz bu zenginliği dünyanın farklı coğrafyalarındaki insanlarla paylaşma imkânı sunuyor.