ADLİ TEKNİK TARİH ÖNCESİ EL BASKILARINI YAPANLARIN CİNSİYETİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR

40 bin yıl önce mağaralarda el baskıları yapan tarih öncesi insanların cinsiyetleri artık %90 kesinlikle belirlenebilir.

Modern adli tıpta kullanılan teknikler, biyologlar, antropologlar ve arkeologlar arasındaki ortak çalışmaya dayalı bir araştırma projesinin parçası olarak bu baskılara uygulandı. Liverpool Üniversitesinde biyolojik antropolog ve Arkeoloji Bilimi dergisinde yayınlanan araştırmanın öncüsü olan Dr. Emma Nelson, arkeologların el baskılarıyla ilgilendiklerini söyledi. Çünkü baskılar 35 bin yıldan daha önce yaşayan bir sanatçı ile doğrudan fiziksel bağlantı sağlıyordu.

 

Yeni deneysel uygulama kullanılarak yapılan çalışmanın sonuçları, el çizgisinin şekli ve boyutundan, on binlerce yıl önce yaşayan birisinin cinsiyetini % 90 (hatta daha fazla) kesinlikle belirlemenin mümkün olduğunu göstermiştir.

 

El baskıları, bir elin kaya yüzeyine tutulurken, üzerine boya maddesi ile üfleme,  tükürme ve noktalama yöntemiyle yapılır. Böylece kaya üzerinde el şeklinde negatif bir iz bırakılmış olur. Endonezya'nın Sulawesi şehrinde bulunan el baskılar 40 bin yıl önceye tarihlendirilmiştir. Avrupa'da keşfedilenlerin ise yaklaşık 37 bin yıllık (Üst Paleolitik olarak bilinen bir dönem) olduğu tahmin edilmektedir.

 

Araştırmacılar daha önce el boyutu ve parmak uzunluğuna odaklanmışlar ve sıklıkla çelişkili sonuçlar üretmişlerdi. Bu çalışmada ise, geometrik morfometri olarak adlandırılan bir teknik, el şekli ve formundaki cinsiyete dayalı farklılıkları saptamak için kullanılmıştır. Sonrasında cinsiyeti bilinen el baskıları dijitalleştirilmiş ve her örneğin gerçek şeklini ve doğru boyutunu istatiksel olarak değerlendirmek için bir dizi 2D işaretleri uygulanmıştır. Ayrıca araştırmacılar bu çalışmanın bir parçası olarak, el sanatının nasıl yapıldığını ve farklı ışık koşullarında nasıl görünebileceğini tecrübe etmeleri için bir kopya mağara duvarı inşa etmişlerdir.

 

Adli bir antropolog olan Dr. Patrick Randolph-Qinney’e göre, geometrik morfometri, parmak boyundan veya uzunluğundan ziyade avuç içi şeklinin, bireyin cinsiyetinin en büyük göstergesi olduğunu ortaya çıkarmıştı.

 

Liverpool Üniversitesi’nden Paleolitik Arkeoloji uzmanı ve proje koordinatörü Dr. Anthony Sinclair: “Bu, Üst Paleolitik Çağ boyunca gelişen sosyal ve bilişsel sistemler ile geçmiş hakkındaki anlayışımızı geliştirmek için arkeoloji ve adli tıp biliminin nasıl birlikte çalıştıklarının harika bir örneğidir. Diğer araştırmacıları bu metodu farklı insan popülasyonlarına uygulamaya teşvik edeceğiz, böylece el varyasyonları konusunda daha küresel bir anlayış geliştirebiliriz" dedi.

 

https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com.tr