AMERİKA´DA TÜRKİYE´SİZ "PERGAMON" SERGİSİ

ABD´nin New York kentindeki Metropolitan Müzesi "Bergama ve Antik Dünyanın Helenistik Krallıkları" teması ile özel bir sergi açılıyor, Türkiye´nin ismi yok.

 Amerika'nın Newyork Kentindeki dünyaca ünlü Metopolitan Museum, 18 Nisan - 10 Temmuz arasında başta Almanya olmak üzere İtalya, Tunus, Fas, Yunanistan gibi ülkelerden topladığı 265 eser ile "Pergamon ve Antik Dünyanın Helenistik Krallıkları" ismi özel tematik bir sergi açılışı yapacak. Metropolitan Müzesi sergiyi Almanya Berlin Müzesi - Pergamon Museum- işbirliği ile yapıyor. Metropolitan Museum'un resmi internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada Türkiye ile ne bir işbirliği ne de eser alımı belirtilmiş. Yani Türkiye - Anadolu- olmadan bir sergi açılmış.

Türkiye ulusal basını ise ABD Newyork'ta Metropolitan Müzesi İzmir'i Bergamayı tanıtıyor diye oldukça komik bir haber ile konuyu Türkiye okuyucusuna duyurmayı tercih etmiş durumda.  Konu ile ilgili Bergama Belediyesi ve yetkililerden aldığımız bilgiler Türkiye'den herhang bir eserin istenmediği ve gönderilmediği yönünde. Metropolitan Müzesi Türkiyesiz bir Pergamon Sergisi açmış görünüyor.

Hem Pergamon'un kendisi hem de Hellenistik Dönem dünyası büyük oranda Anadolu'da ve Anadolu etkisi ile çevresinde yaşanmış olması önemli. Bu kadar önemli bir başlık ve içerik ile hazırlanmış bir sergide Türkiye'nin olmaması Türkiye'de nasıl karşılanacak buda bir merak konusu.

Büyük İskender’in (MÖ. 323) ani ölümü sonrasında yerine geçebilecek bir varis bırakmamı olması, fethedilmiş toprakların İskender’in yakın arkadaşları ve generalleri (Diadochlar) arasında paylaşılarak yönetilmesine yol açmıştır

Başlangıçta  Büyük İskender’in düşüncesine dayalı Makedon Krallığına bağlı bir yönetim  sürdürülmüş  olunmasına rağmen, sonrasında bazı generaller (Diadoch) kendi hanedanlığını kurma denemeleri sonrasında başarıya ula mışlardır. Yaklaşık MÖ. 3.  yy. başarında Hellenistik dünya içinde üç önemli merkezi krallık kurulmuştur,

Makedonya’da Antigonos’lar, Mısır’da Ptolemaios’lar, Kuzey Suriye’de ve Anadolu’nun önemli bir kısmında Seleukoslar. Fakat Anadolu üzerindeki hareketlilik üçüncü yüzyılın ortalarına kadar devam etmiştir. Buradaki hareketlilik sonrasında Pergamon merkezli Attalos hanedanlığının kurulması ile Hellenistik  dönemde Anadolu siyasal ve sanatsal farklı bir yol yakalama olanağı bulmuştur.

Exhibition Overview

The conquests of Alexander the Great transformed the ancient world, making trade and cultural exchange possible across great distances. Alexander's retinue of court artists and extensive artistic patronage provided a model for his successors, the Hellenistic kings, who came to rule over much of his empire. For the first time in the United States, a major international loan exhibition will focus on the astonishing wealth, outstanding artistry, and technical achievements of the Hellenistic period—the three centuries between Alexander's death, in 323 B.C., and the establishment of the Roman Empire, in the first century B.C.

This exhibition will bring together some 264 artworks that were created through the patronage of the royal courts of the Hellenistic kingdoms, with an emphasis on the ancient city of Pergamon. Examples in diverse media—from marble, bronze, and terracotta sculptures to gold jewelry, vessels of glass and engraved gems, and precious metals and coins—reveal the enduring legacy of Hellenistic artists and their profound influence on Roman art. The ancient city of Pergamon (now known as Bergama, in present-day Turkey) was the capital of the Attalid Dynasty that ruled over large parts of Asia Minor.

The exhibition represents a historic collaboration between The Met and the Pergamon Museum in Berlin, whose celebrated sculptures will comprise approximately one-third of the works on view. Numerous prominent museums in Greece, the Republic of Italy, other European countries, Morocco, Tunisia, and the United States will also be represented, often through objects that have never before left their museum collections.

Sergi Bilgilerine ulaşmak için http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2016/pergamon