ANADOLU ANTİK CAM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

ANADOLU ANTİK CAM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 17-20 Haziran 2010, Kaunos Kaunos Arkeoloji Kazılarının 2009 yılından itibaren başlattığı ve her yıl arkeolojinin farklı bir alanında yapılması planlanan toplantıların bu seneki konusunu Anadolu’daki antik cam çalışmaları oluşturmaktadır.

Kaunos Arkeoloji Kazılarının 2009 yılından itibaren başlattığı ve her yıl arkeolojinin farklı bir alanında yapılması planlanan toplantıların bu seneki konusunu Anadolu’daki antik cam çalışmaları oluşturmaktadır. Antik kentte yapılacak toplantıyla, konunun uzmanları ve bu konuda uzmanlaşan öğrenciler, bir kazı alanında cam malzemenin değerlendirilmesi imkanına ulaşacak, aynı zamanda kendi çalışmalarını da paylaşabilecektir. Toplantıda sunulacak bildiriler daha sonra bir kitap haline getirilerek, bilim dünyasına sunulacaktır. Türkiye’de, antik cam konusunda çalışan uzmanlarla öğrencileri bir araya getirip bilgi alışverişinde bulunmak, sempozyumun temel amacını oluşturmaktadır. Bu şekilde, Anadolu cam çalışmalarında karşılaşılan terminoloji, metodoloji, tarihlendirme ve yerel formlar üzerine yaşanan problemlerin ortaya konulup, çözüm yollarının bulunması ve ortak bir dilin oluşturulması amaçlanmaktadır.