ANTİK HEYKELCİKLER AFRİKA’NIN TARİH ÖNCESİ TİCARET YOLLARINI ORTAYA ÇIKARIYOR

Manchester Üniversitesinden araştırmacılar, Gana’da bulunan ve bilinmeyen bir uygarlık tarafından yapılan ve tarih öncesi Afrika sanatının ikonik tasvirleri haline gelen pişmiş toprak figürinlerin ilk biyolojik analizini tamamladı.

Figürinler Prof. Ben Kankpeyeng ve Dr. Samuel Nkumbaa tarafından Gana’nın kuzeyindeki Kome Land bölgesinde bulundu. Bulunan figürinlerin çoğu ya bölge sakinlerinin atalarını ya da hayvanlarını tasvir ediyordu. Figürinler bizlere o dönemde tercih edilen giysileri, saç modellerini ve silahları da gösteriyor.

 

Şimdiye kadar keşfedilen yüzlerce figürin, aslında bölgede yüksek düzeyde bir ritüel etkinlik olduğuna işaret ediyor. Bu figürinlerin bazıları araştırmacıların bu törenler esnasında içine çeşitli maddelerin döküldüğüne inandıkları içi boş oyuklar da içeriyor.

 

Gana’da keşfedilen bu heykelcikler 2014 yılında Manchester Müzesinde sergilenmişti. Yüksek sıcaklıklar DNA hasarını hızlandırmasına rağmen (Sahra altı Afrika’dan antik DNA’nın geri kazanılmasına dair önemli birkaç raporun varlığı bilinmekteydi), Profesör Terry Brown ve Doktora öğrencisi Heather Robinson, çeşitli yöntemler kullanarak bu heykelciklerden üç tanesinin içinden antik DNA’yı almayı başarabildiler.

 

Araştırmacıların DNA analizlerine ait bulguları, Gana’ya özgü olmayan muz ve çam gibi egzotik bitkilerin, dini ritüellerde kullanılmak üzere bilinmeyen bir antik uygarlık tarafından armağan edildiğini gösteriyor. Bölgede yetişmeyen muz ve çam, ancak Kuzey Afrika’dan ticaret yolu vasıtasıyla elde edilebilirdi. Örneğin muz doğu Asya’nın kültür bitkisiydi. Bu durum Yikpabongo sakinlerinin ticaret vasıtasıyla dünyanın diğer bölgeleriyle iletişim halinde olduklarını da gösteriyordu.

 

Prof. Brown, “Bu çalışma arkeologların ve antik DNA üzerine çalışan bilim insanlarının birlikte çalışabilmelerinin mükemmel bir örneği olmuştur” diyerek, DNA sonuçlarının yorumlanmasının çok heyecan verici olduğunu söyledi.

 

https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com.tr