Arkeolojik tahribatın ve tarihi eser kaçakçılığının önüne nasıl geçilebilir?

Siz düşüncelerinizi aktardınız, biz yayınladık

Değerli okurlar, geçtiğimiz ay sizlere sunduğumuz "Arkeolojik tahribatın ve tarihi eser kaçakçılığının önüne nasıl geçilebilir?" anketine gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Anket sonucunda gördük ki, okurlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu “İlköğretimden başlayarak “arkeoloji ve kültürel miras” dersi müfredatta yer almalı” şıkkını tercih ettiler.

Aktüel Arkeoloji Dergisi olarak 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’ı ziyaret etmiş ve “geleceğe bir Anadolu bırakabilmek için” bir öneri sunmuştuk. Proje; İlköğretim – Lise eğitimi içinde “Anadolu Uygarlıkları” başlıklı bir dersi müfredat içine sokabilirsek gelecek on yıllarda “Anadolu Uygarlıklarını” tanıyarak büyümüş ve koruma bilinci gelişmiş bir kuşağın yetişeceğini anlatmıştık. Bu elbette uygulanabilir bir proje olduğu için Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız öneriyi not almış ve özel olarak ilgileneceğini belirtmişti. Tabii biz bu süreçle birlikte toplumun düşüncelerini almak için çalışmalar başlatmış ve insanların fikrini almaya başlamıştık. Bu çalışmalardan biri olan “anket”, bu sürecin bir ürünü…

Aktüel Arkeoloji Dergisi’nin İnternet Sitesi ve Sosyal Medya üzerinden okuyucularımıza “Anadolu Uygarlıklarını” koruyabilmek için neler yapabiliriz diye sorduğumuzda ankette verilen cevaplar içinde %60’ın üzerinde katılımcı aylar öncesinden Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza sunduğumuz önerimizin doğruluğunu kanıtlar derecede aynı fikri paylaştılar.

Anketin sonucunu sizlerle paylaşıyor ve bu konuda kamuoyu oluşturmak için desteklerinizi bekliyoruz.