BERGAMA TAKVİMİ 2013

Hellenistik bir krallık olarak tarih sahnesine çıkan Pergamon’un çevresi MÖ3.-2. binyıla kadar uzanan arkeolojik kalıntılara sahiptir.