Bir Keşif Öyküsü

 “Topal Gâvur” Apollonios’un Mezarı ve Asartaş Tepesi: 

Işıltılı Akdeniz’le kucaklaşan sarp yamaçları, dik kayalıklarıyla 200 yıldır keşif meraklısı seyyahlar, maceracılar, kraliyet haritacıları ve türlü bilim insanlarının ilgi odağı olmuş Likya (Lykia) coğrafyası, zengin mirasını saklamaya bugün de devam eder.

Günümüzün sistemli yüzey araştırmaları ve kazıları, bu mirası bilim dünyasına tanıtmak için yarış halindedir. Bu yarışa iki yüzyıl önde başlayan Alman, Avusturyalı, Fransız ve İngiliz arkeolog ve Eskiçağ tarihçilerine özellikle son 40 yıldır hızla yükselen bir ivmeyle Türk bilimcileri de dâhil olmaya başlamışlar ve dünya arkeolojisinde referans kabul edilebilecek birçok çalışmaya imza atmışlardır. Bilimsel veri akışının hızlandığı son 20 yıllık süreçte ise Akdeniz Üniversitesi Likya araştırmalarına önemli katkılar sağlamıştır. “Asartaş Tepesi” ve “Apollonios Mezarı”, halk arasında bilindiği şekliyle “Topal Gâvur”, Likya Bölgesi araştırmacıları arasına ilk Türk Arkeolog olarak 1970 yılında katılan, Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu’nun bitmek bilmeyen keşif enerjisiyle haberdar olduğu onlarca araştırma bölgesinden biridir.