ÇAĞLAR BOYUNCA HATAY VE ÇEVRESİ ARKEOLOJİSİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya-Hatay

 

1. Duyuru
Sempozyum Konusu: Hatay ili Doğu Akdeniz’in kuzeydoğu köşesinde, Kuzey
Levant’ın başlangıcını oluşturan coğrafyada doğu-batı sosyal ve kültürel
etkileşiminin en canlı yaşandığı bölge olarak birçok kültür ve uygarlığa ev sahipliği
yapmıştır. Hatay coğrafyasının özgünlüğü, jeomorfolojik yapısı Doğu Akdenizi
çevreleyen birçok uygarlık merkezi ile yakın iletişim ve etkileşim olanağı sunması;
ekonomik kaynaklarını oluşturan tarım, orman ürünleri, su kaynakları ve maden
kaynakları bakımından zenginliği ve ikliminin elverişliliği bölgeyi Paleolitik
Çağlardan bu yana insan topluluklarınca yerleşim alanı olarak cazip kılmıştır.
Samandağ’ da Paleolitik Çağdaki iskân alanları ile Amik ve Erzin ovalarında ki
Prehistorik ve Protohistorik kültürleri barındıran höyükler Hatay’ın uzun
geçmişini gösterir. Tüm yakındoğu kültürleriyle bunun içinde ise Doğu Akdeniz ve
Fırat Vadisindeki diğer merkezlerle daha yakın sürdürdüğü ticari ve kültürel
ilişkileri Hatay’ı tüm süreci boyunca önemli merkezlerinden biri haline
dönüştürmüştür.
 
Hatay’da 1900’lü yıllarda başlayan arkeolojik araştırmalar, uzun bir suskunluk
evresinin ardından 1990’lı yıllardan itibaren yeniden başlatılan arkeolojik
araştırmalar farklı disiplinlerden bilim insanlarının katılımıyla da artan bir ivmeyle
halen devam etmektedir.
“Çağlar Boyunca Hatay ve Çevresi Arkeolojisi” sempozyumu, Hatay ve yakın
çevresinde (Doğu Akdeniz ve Orta Fırat Havzası) araştırmalar yürütmekte olan
bilim insanlarını bir araya getirerek elde ettikleri sonuçların bilimsel platformda
paylaşılmasını amaçlamaktadır. Sempozyum kapsamında Hatay arkeolojisi özel bir
seksiyonda ele alınacaktır.
 
Sempozyum Tarihi: Sempozyumun her yıl periyodik olarak Mayıs ayının son
haftasında Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Kazı ve Araştırma Sonuçları
Toplantısı’ndan önce yapılması planlanmaktadır (Mayıs 3. Hafta), söz konusu
organizasyonun tarihine bağlı olarak sempozyum kesin tarihi katılımcılara
bildirilecektir.
Sempozyum Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya/Hatay.
Sempozyum Dili: Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca.
Bildiriler: Bildiriler 20 dakika sürelidir. Sempozyum bildirileri kitap halinde
yayınlanacaktır. Başvuru ve bildiri özetleri (en fazla 250 kelimelik) için son
gönderim tarihi 31.12.2012’dir.
 
Konaklama: Transfer ve yemek ihtiyaçları Mustafa Kemal Üniversitesi
tarafından karşılanacaktır, konaklama ve yol giderleri katılımcılara aittir.
Antakya’daki otel ve sosyal tesis seçenekleri daha sonra bildirilecektir.
Sizleri Antakya’da görmek ve sempozyuma katılmanız bizleri memnun edecektir.
Saygılarımızla,
 
Prof. Dr. Aynur Özfırat
Arkeoloji Bölüm Başkanı
 
Bilim Kurulu:
Prof. Dr. Aynur Özfırat
Prof. Dr. K. Aslıhan Yener
Prof. Dr. P. Timothy Harrison
Doç. Dr. Hatice Pamir
 
Organizasyon Komitesi:
Prof. Dr. Aynur Özfırat
Doç. Dr. Hatice Pamir
Yrd. Doç. Dr. Çilem Uygun
Yrd. Doç. Dr. Banu Özdilek
Öğr. Gör. Ahmet Görmüş
Arş. Gör. Canan Karataş
 
İletişim
Posta Adresi:
Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Tayfur Sökmen Kampüsü, 3104 Alahan, Antakya.
Elektronik Posta Adresleri:
mku_arkeoloji@googlegroups.com
cilemuygun@hotmail.com
ozdilek.banu@gmail.com
ahmetgormus@yahoo.de
canankaratasmy@hotmail.com
Telefon: 0326 2455676
0533 4509856
0544 4938889