ÇEKÜL Seminerleri

Profesyonel Yaşamda Akademik Çalışmalar

Profesyonel Yaşamda Akademik Çalışmalar:

Üsküdar Bölgesinde Yeni-Klasik Dönem Örnekleri ve Koruma Sorunları (1900-1930)

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları kültürel mirasın korunması alanındaki lisansüstü çalışmaları belli konu başlıklarının altında bir araya getiriyor. özellikle akademik kariyer dışında farklı alanlarda çalışan kişilerin henüz yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri seminer dizilerine kaynaklık ediyor. Lisansüstü çalışmalar ile birlikte kültürelve doğal miras alanında profesyonel yaşamda edinilen deneyimin de seminer programlarında toplumla paylaşılması amaçlanıyor. 2011 yılının Mart ayında düzenlenmeye devam eden seminer programı "Altın çağı Korumak: Klasik D?nem Osmanlı Yapılarının Restorasyonu İçin örnekler" adı altında düzenleniyor. İsmail Büyükseçkinçin 22 Mart Salı günü 18:30'da ÇEKÜLVakfı'nda vereceği seminerin başlığı

"Üsküdar Bölgesinde Yeni-Klasik Dönem örnekleri ve Koruma Sorunları (1900-1930)".

Tez çalışmasının Giriş bölümünde, Osmanlı toplumunun yabancılarla olan ilişkileri ve batılılaşma hareketleri genel olarak anlatılarak 19. yüzyıl sonuna kadar geçen dönem anlatılmıştır. 2. Bölümde, Yeni-Klasik devir öncesi mimari incelenmiştir. İstanbul’daki mimari ortam tarif edildikten sonra, İstanbul’da 19. yüzyılda da faaliyet gösteren başlıca yabancı mimarlar incelenerek o devirde yapılan mimari uygulamalar genel hatlarıyla anlatılmıştır. Sonraki Bölümde Türk Yeni-Klasik mimarisinin çıkışı anlatılarak genel mimari özellikleri ortaya konmuştur. Yeni-Klasik mimarinin en önemli uygulayıcısı Kemaleddin Bey’in hayatı anlatılmıştır. Bu üslupta eser veren diğer mimarlara değinilmiş ve İstanbul’da yapılmış Yeni-Klasik yapılardan genel örnekler verilmiştir. Daha sonra tez çalışmasının omurgasını oluşturan, Üsküdar bölgesinde 1900-1930 yılları arasında yapılan Yeni-Klasik örneklerin katalogu verilmiştir. Yeni-Klasik mimarinin genel özellikleri anlatıldıktan sonra bu özelliklerin katalog yapılarıyla kıyaslamaları yapılıp tablolar halinde sunulmuştur.  

İsmail Büyükseçkin Yıldız Teknik üniversitesi Mimarlık bölümünden 1999’da mezun oldu.

MSGS’de Restorasyon Bölümünde Prof. Oğuz Ceylan yönetiminde 2009’da yüksek lisans tezini tamamladı. MSGS’de Restorasyon Bölümü’nde doktora çalışmasına devam ediyor.

Kurucusu olduğu Seçkin Mimarlık ve Seçkin Mimari Hizmetler Taahhüt ve Restorasyon San. Tic. Ltd. Şti.de 2000 yılından bu yana restorasyon alanında çalışmalarını yürütüyor.

Yerimiz sınırlı olduğundan seminer için telefon ya da email ile önceden rezervasyon yapılması rica olunur. 0 212 2496464 / seminer@cekulvakfi.org.tr / ÇEKÜLVakfı Ekrem Tur Sokak No:8 Beyoğlu Seminerler ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.cekulvakfi.org.tr/seminer  adresinden ulaşılabilir. * * "Altın çağı Korumak: Klasik Dönem Osmanlı Yapılarının Restorasyonu İçin Örnekler" Seminer Programı .......................................................................................... 1. Seminer *Nisa Semiz* Sivas Behram Paşa Hanı Restorasyon Projesi 1 Mart 2011 Salı, saat: 18:30 ÇEKÜLVakfı, Ekrem Tur Sokak, No:8, Beyoğlu .......................................................................................... 2. Seminer *M. çıngı Salman * Avasköy Kemeri Restorasyon Projesi 8 Mart 2011 Salı, saat: 18:30 ÇEKÜL Vakfı, Ekrem Tur Sokak, No:8, Beyoğlu .......................................................................................... 3. Seminer *Emre Ertek* Osmanlı Minarelerinin Yapısal Modellenmesi ve Deprem Analizi 15 Mart 2011 Salı, saat: 18:30 ÇEKÜL Vakfı, Ekrem Tur Sokak, No:8, Beyoğlu .......................................................................................... 4. Seminer *İsmail Büyükseçgin * Üsküdar Bölgesinde Yeni-Klasik Dönem örnekleri ve Koruma Sorunları (1900-1930) 22 Mart 2011 Salı, saat: 18:30 ÇEKÜL Vakfı, Ekrem Tur Sokak, No:8, Beyoğlu