ÇİN SHİJİA MEZARLIĞI’NDA ASİL SINIFA AİT MEZARLAR BULUNDU

Çin’in Gansu Eyaleti’nde Kültürel Miras ve Arkeoloji Enstitüsü, 2017 yılında Shijia Mezarlığında kurtarma kazılarına başladı.

Shijia Mezarlığı Gansu Eyaleti, Zahieng kasanbası, Xitou köyünde bulunuyor. Doğu Zhou Dönemi’ne ait kazılan 6 mezardan beşi büyük boyutluyken diğeri daha orta boyutluydu. Bu farklı buluntu grubunun keşfinin yanı sıra alan, Batı Zhou Dönemine ait eserlerin yanı sıra Yangshu kültürünün Neolitik Dönemi, Changshan ve Siwa kültürüne ait eserleri de barındırıyor. 

Mezarların tümü ikinci aşama toprak çukurlardan oluşuyordu. Bazı mezarlarda tabutun dış yüzeyindeki duvarlar açık yeşil renge boyalıydı. Bazı mezarların doldurulduğu toprak içerisinde çok sayıda hayvan kemiği geldiği görüldü. Bacak ve çene kemikleri ile birlikte disk şeklinde ve yay şeklinde biçimlendirilmiş kolye uçları bir ritüel uygulamanın göstergesi olarak dolgu içerisinde yer alıyor.

Mezarlıkta görülen bu ritüel etkinlik İlkbahar ve Sonbahar dönemi olarak adlandırılan ataerkil klan sisteminin yani “Zhou Hanedanlığının Ritüel Çöküsü” olarak ele alınıp, bir sosyal devrimin yansıması olarak değerlendiriliyor.

Mezar hediyelerinin ağırlıklı olarak bronz malzemeden yapıldığı görüldü. Savaş arabaları, at koşum takımları, tabut süslelemeleri, şarap ve su kapları üzerinde ejderha desenlerinin de yer aldığı farklı desenlere sahip objeler de mezar içerisinde bulunuyor.

 

Shijia Mezarlığı, Qingyang bölgesinde keşfedilen ilk yüksek sınıf soylu mezarlarıdır. Kuzey Prairie kültürü ve Orta Ova kültürünün karmaşık kültürlerinin birleştiği bir konumda bulunan mezarlığın keşfi ile ulusal kaynaşma ve etkileşim adına önemli arkeolojik bulguları da ortaya koyuyor.

 

Kaynak: http://www.kaogu.cn