DÜNYA TARİHİNDE BİZANS VE OSMANLI MEDENİYETLERİ SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM DUYURUSU : “Dünya Tarihinde Bizans ve Osmanlı Medeniyetleri”
Uluslararası Sempozyum
Düzenleyenler:
İstanbul Şehir Üniversitesi & World History Association (WHA)
21-24 Ekim, 2010 – İstanbul, Türkiye


Sempozyum çağrısını PDF olarak indir.

İstanbul Şehir Üniversitesi ve World History Association (WHA) tarafından düzenlenecek olan uluslararası sempozyumun konusu Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin (330-1922) dünya tarihi içerisindeki yeri ve önemidir. Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden tebliğ sunmak üzere 30 katılımcıyı bir araya getirecek olan sempozyumda ayrıca bir açılış konferansı ve çeşitli özel oturumlar yer alacaktır. Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir.

Sempozyum için gönderilecek panel ve tebliğ önerileri, dünya tarihi yaklaşımı çerçevesinde Bizans veya Osmanlı (ya da her ikisi) ile ilgili olmak kaydıyla insan ve toplum bilimlerinin farklı alanlarından olabilir. Özetler, 15 Temmuz 2009’dan itibaren WHA’in sempozyum için hazırlanmış olan sayfasından elektronik olarak iletilebilir. Son başvuru tarihi 1 Ekim 2009’dur. Tebliğlerin süresi 20 dakika olacaktır. Her bir panel için ayrılacak süre 2 saat olup bir oturum başkanı, 4 tebliğci ve bir müzakereciden oluşacaktır. Gönderilen tebliğ özetleri bir bilimsel kurul tarafından değerlendirilerek sonuçlar 15 Kasım 2009’da başvuru sahiplerine bildirilecektir. Başvuruların kabulü için esas alınacak ölçütler, başvurunun dünya tarihi açılımı, özgünlüğü ve bilimsel derinliği olacaktır.

Sempozyuma -ücretsiz olarak- kayıt yaptırmak gerekmektedir. Katılımcıların konaklama ve yol giderleri kendileri tarafından karşılanacak; ancak İstanbul Şehir Üniversitesi katılımcılara, sempozyum merkezine yakın olan 4-5 yıldızlı otellerde özel indirimli fiyatlarla kalabilmeleri için yardımcı olacaktır. Sunum yapan katılımcı ve görevlilere sempozyum süresince öğle ve akşam yemekleri ikram edilecektir. Ayrıca, Bizans ve Osmanlı eserlerini tanımaya yönelik ücretsiz bir şehir turu da gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda sunum yapmayacak olanların da ücretsiz olarak kayıt yaptırarak katılmaları mümkündür. Kayıtlar 15 Temmuz 2009’dan itibaren WHA’in internet sitesi (www.thewha.org) üzerinden yapılabilir. Sempozyuma kayıt için son tarih 15 Eylül 2010’dur.

Sunulan tebliğlerden organizasyon komitesi tarafından seçilecek olanların yayınlanması hedeflenmektedir.

Nurullah Ardıç (nurullahardic@sehir.edu.tr), A. J. Andrea (aandrea@uvm.edu), Hayrettin Yucesoy (yucesoyh@slu.edu).