ENGİN AKYÜREK İLE GABAM ÜZERİNE KONUŞTUK

“Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi” GABAM´ın direktörü Prof. Dr. Engin Akyürek, araştırma merkezi hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

GABAM, Türkiye’de Geç Antik Çağ ve Bizans Dönemi sanatı, tarihi ve arkeolojisi konularında bilimsel araştırma ve etkinliklerde bulunmak, bu alandaki çalışmaları desteklemek ve ilgili bilim disiplinlerine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Gerek Bizans’ın gerekse Bizans Araştırmaları Merkezi’nin önemine yönelik sorularımızı, merkezin direktörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Engin Akyürek’e yönelttik:

 

Stavros Niarchos kimdir? Stavros Niarchos Vakfı’nın çalışmaları ve bu vakfın desteği hakkında ne düşünüyorsunuz?

 

Stavros Niarchos, Yunanlı bir armatör. Çeşitli kültür alanlarında projelere destek veren, bunun yanı sıra çeşitli hayır işlerinde de faaliyetleri olan bir vakıf kurmuş. Koç Üniversitesine güvenmişler, böyle bir merkezin Bizans çalışmalarına önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünmüşler ve GABAM’ın desteklen mesine karar vermişler. Bize sağladıkları mali destek oldukça iyi ve bu destek Koç Üniversitesinin geniş olanakları ile de birleşince, GABAM’a bu alanda önemli işler başarabilme olanağını sağlamış oluyor.

 

ANAMED tarafından yürütülen Bizans Araştırmaları Sem-pozyumlarının GABAM’ın kurulma sürecindeki etkisi nedir?

 

Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, Vehbi Koç Vakfı tarafından başlatıldı ve 3 yılda bir yapılıyor. Türkiye’de Bizans konusunda sürekliliği olan en önemli sempozyum haline geldi. Dördüncüsü 2016 yılı Haziran ayında yapılacak. Bilim kurulunda Türkiye’deki değişik üniversitelerden, Hacettepe, Ege, Anadolu, İstanbul ve Boğaziçi üniversitelerinden hocalar var. Ben de başından beri bu sempozyumun bilim kurulundayım. Oldukça prestijli, bilimsel açıdan da oldukça başarılı bir sempozyum olarak dünyada kabul gördü. Fiilen ANAMED üzerinden yürüyor. Şimdi GABAM bu yükü ANAMED ile paylaşacak. Sonuçta üniversitenin projesi olarak devam edecek. Bu sempozyum elbette Türkiye’deki Bizans çalışmalarının belli bir olgunluğa ulaşmasının ürünüdür ve Koç Üniversitesinin Bizans kültürüne olan ilgisinin de bir göstergesidir. GABAM’ın kurulması bu ilgideki bir halkadır. On yıl önce Anadolu’daki çeşitli uygarlıkları araştırmak üzere ANAMED kurulmuştu. Şimdi de bu uygarlıklardan Bizans konusunda daha derinlemesine bilimsel çalışmalar yapmak üzere GABAM kuruldu.

 

GABAM ne gibi faaliyetler yürütüyor?

 

GABAM’ın iki doktora sonrası bursiyeri, halen hazırladıkları projeler üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri İtalya’dan Silvia Pedone’nin üzerinde çalıştığı Küçükyalı’daki Bizans taş eserler projesi.

Diğeri Yunanistan’dan Nicholas Mel-vani’nin İstanbul’un manastırları üzerine yürüttüğü bir topoğrafya çalışması.

Ayrıca yine Bizans konusunda çalışan iki ANAMED bursiyerini de GABAM olarak finanse ediyoruz. Bu kişiler bize proje sunuyorlar, bu projeleri inceliyoruz ve hangileri gerçekçiyse, bilime katkı sağlayacaksa o projeleri destekliyoruz. Bu bursiyerler şu anda projeleri üzerinde çalışıyorlar. Bir yılın sonunda bir ürün ortaya çıkaracaklar ve araştırma tamamlanacak.

Onun dışında bir doktora ve bir yüksek lisans öğrencimizi burs vererek destekliyoruz. 

 

...