GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS ARAŞTIRMALARI MERKEZİ AÇILDI

Koç Üniversitesi Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi, 13 Kasım´da gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Koç Üniversitesi ve Stavros Niarchos Vakfı işbirliğiyle Rumeli Feneri Kampüsü'nde kurulan Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM), bilim ve arkeoloji dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla 13 Kasım 2015 Cuma günü hizmete açıldı. Direktörlüğünü Prof. Dr. Engin Akyürek'in üstlendiği GABAM, Geç Antik Çağ ile 1100 yılı aşkın süre boyunca Anadolu'da varlığını sürdüren Bizans kültürü alanındaki bilimsel çalışma ve araştırmaları desteklemeyi amaçlıyor. GABAM'ın açılış konuşmasını yapan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Türkiye ve Yunanistan arasında akademik ve kültürel bir köprü oluşturup küresel bilginin ilerlemesinin, kültürel mirasın korunması ve bir bütün olarak toplumun iyileştirilmesi için çok yararlı olacağını söyledi. Stavros Niarchos Vakfı CFO'su Christina Lambropoulou ise, GABAM'ın kuruluşuna verdiği destek nedeniyle, özellikle Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi M. Koç'a ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'a teşekkürlerini sundu. Stavros Niarchos Vakfı Grup Finans Direktörü Christina Lambropoulo, vakıf olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalıştıklarını belirtti.

 

Türkiye’de Bizans araştırmaları konusunda kurulan ilk merkez olan GABAM, kuruluş amacı doğrultusunda bilimsel araştırma projelerini destekler, doktora ve doktora sonrası araştırma bursları verir, bilimsel toplantılar düzenler, ilgi alanında bilimsel yayınlar yapar ve ülkemizin kültürel zenginliğinin önemli bir kısmını oluşturan Bizans dönemi kültürel varlığının korunması ve tanıtılması ile ilgili çalışmalar yürütür. GABAM Direktörü Prof. Dr. Engin Akyürek: "Bizans uygarlığı yaklaşık 11 yüzyıl boyunca Anadolu topraklarında varlığını sürdürdü. Bu alandaki ilk bilimsel çalışmalar Osmanlı dönemine kadar uzanıyor olsa da, Türkiye'de Bizans sanatı tarihi ve arkeolojisi konusundaki çalışmalar özellikle 2000'li yıllarda bir ivme kazanarak uluslararası alanda varlığını duyurabildi. 1940'lı yıllarda ilk defa İstanbul Üniversitesi'nde okutulmaya başlayan Bizans sanatı tarihi dersleri, bugün sanat tarihi bölümü olan bütün üniversitelerin müfredatına girmiş durumda. Türkiye'deki akademisyenlerin yürütmekte olduğu alan çalışmaları günümüzde bu bilim dalına kayda değer katkı sağlıyor" diye konuştu.

 

Kaynak: https://gabam.ku.edu.tr/

www.haberler.com