GORDION

Friglerin Başkenti (Anadolu´nun Sanat Başkenti)  

            Frigler, Orta Anadolu’nun Bronz Çağı insanlarıdır. Muhtemelen Anadolu’ya MÖ 1200 yıllarında Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışının ardından Güneydoğu Avrupa’dan gelmişlerdir. Ayrıca Hitit İmparatorluğunun yıkılışında Friglerin de rolü olduğu görülür. Herodotos ve Strabon gibi antik Grek yazarlara, yazınsal delillere ve Friglerle Güneydoğu Avrupa halkları arasında kültürel benzerliğe bağlı olarak Frigler için Avrupa’da bir ana yurt belirtilmiştir. 

            Friglerin erken başkentleri, Ankara’nın güneybatısına yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta, Polatlı ilçesinde, Sakarya Nehri (Sangarios) üzerine konumlandırılmış olan Gordion’du (modern Yasssıhöyük Köyü). Diğer önemli Frig merkezleri, Ankyra (Ankara) ve Dorylaion’dur (Eskişehir). Gordion yerleşimi Frigler için muhtemelen birtakım nedenlerden dolayı oldukça cezp edicidir: Anadolu’yu kesen ana yollar üzerinde yer alması, nehir ve pınarlardan sağlanan bol su ve geniş tarım ve otlak alanlarına sahip olması… Aynı doğal etkenler, hiç şüphesiz, Gordion’un neden MÖ 3. binyıldan (Erken Bronz Çağı) itibaren ve Hitit İmparatorluk dönemi boyunca...

 

Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin yeni sayısında yer almaktadır...