I. ULUSLARARASI ARAS HAVZASI SEMPOZYUMU

I. ULUSLARARASI ARAS HAVZASI SEMPOZYUMU 05-08 TEMMUZ 2010 KAĞIZMAN PROF. DR. OKTAY BELLİ

I.ULUSLARARASI ARAS HAVZASI SEMPOZYUMU

AÇILIŞ PROGRAMI

Tarih :

05 Temmuz 2010 Pazartesi

Saat :

09:30

Yer :

Kağızman Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu

05 TEMMUZ 2010 PAZARTESİ

09:00 Kayıt

09:30 - 09:50 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Oktay Belli (İstanbul Üniversitesi)

Şuayib Gürsoy (Kağızman Kaymakamı)

Ahmet Kara (Kars Valisi)

09:50 - 10:05 Çay - Kahve Molası (Toplu Fotoğraf Çekimi)

I. OTURUM (Başkan: Prof. Dr. Nihat Falay)

10:05 - 10:20 Prof. Dr. Oktay Belli: “Araz Havzası’nda Tarih Öncesi Çağa ait Kayaüstü Resimleri”.

10:20 - 10:35 Yrd. Doç. Dr. Şahabettin Öztürk – Doç. Dr. R.Eser Gültekin: “Geleneksel Kars Evlerinden Bir

Örnek: Tuncay Akbaba Evi”.

10:35 - 10:50 Vedat Evren Belli : “İshak Paşa Sarayı’nda Yapılan Onarım Çalışmaları”.

10:50 - 11:05 Reza Heidari - Reyhane Afifi: “Earthen evidences of protoliterate (rim bowel) for the first time in North West of Iran.”

11:05 - 11:15 Tartışma

11:15 - 11:25 Çay - Kahve Molası

II. OTURUM (Başkan: Doç. Dr. Kerem Karabulut)

11:25 - 11:40 Prof. Dr. Cevdet Bozkuş: “Iğdır ve Yakın Çevresinin Depremselliği”.

11:40 - 11:55 İsmet Alparslan: “Ercişli Emrah’ın Ağrı Dağı Şiiri Hakkında”.

11:55 - 12:05 Doç. Dr. Fergane Kazımova: “Aras Havzası Ülkelerinin İlk Mizahi Dergisi: Molla Nasreddin”.

12:05 - 12:20 Yrd. Doç. Dr. Kürşat Öncül: “Kars Örnekleminde Halk Hekimliğinin Arkaik Unsurları”.

12:20 - 12:35 Ali Fathalizadeh (Deniz): “Zaman Boyunca Aras”.

12:35 - 12:50 Dr. Çakır Ceyhan Süvari: “Rusya’dan Güney Kafkasya’ya Malakan Sürgününün Tarihsel Öyküsü:

Sürgüne Boyun Eğdiren Dinsel Pasifizm”.

12:50 - 13:00 Tartışma

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği

III. OTURUM (Başkan: Doç. Dr. R. Eser Gültekin)

14:00 - 14:15 Doç. Dr. Lütviyye Askerzade: “Kültür Tarihimizde Aras Vadisi Yazarları: Hüseyin Cavid”.

14:15 - 14:30 Doç. Dr. Zeynelabidin Makas: “Abbaskulu Bey Mücadelesinin Iğdır Uzantısı”.

14:30 - 14:45 Turgut Öcal: “Aras Havzası Bayatıları”.

14:45 - 15:00 Doç Dr. Firudun Rızayev: “Aras İsminin Etimolojik Açılımı ve Eski As Türk Boyları”.

15:00 - 15:15 Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan: “Bütün İnanç Gruplarının Ortak Kültürel Mirası Olarak Hz. Nuh’un Evrensel Mesajının

Toplumsal Çoğulculuğa Katkıları”.

15:15 - 15:25 Tartışma

15:25 - 15:35 Çay - Kahve Molası

IV. OTURUM (Başkan: Prof. Dr. Cevdet Bozkuş)

15:35 - 15:50 Prof. Dr. Uğur Güllü- Doç. Dr. Burcu Candan-Doç. Dr. Kerem Karabulut- Leyla Gödekmerdan: “Dilucu

Sınır Kapısından Geçiş Yapan Kişilerin Bu Kapıdan Gerçekleştirilen Ticaretin Boyutları İle İlgili Bilgi

Düşünce ve Tutumları Üzerine Bir Araştırma”.

15:50 - 16:05 Sami Yuca- Hidayet Kara: “Cumhuriyetin İlk Nüfus Sayımına Göre Iğdır’da Nüfusun Demografik Yapısı”.

16:05 - 16:20 Ziya Zakir Acar: “Aras Havzasında Doğum ve Doğum Gelenkleri”.

16:20 - 16:35 Yrd. Doç. Dr. M. Salih Mercan: “Nargin Mahkumları”.

16:35 - 16:50 Doç Dr. Nezaket Ismayılova: “Aras Havzası Güneyinde Foklor Örneklerinin Araştırılması”.

16:50 - 17:05 Doç. Dr. Nizami Aliyev: “Aras Boyu Medeniyeti ve Nahçıvan Tasviri Sanatı”.

17:05 - 17:20 Doç. Dr. Elekber Kasımov: “Aras Türk Cumhuriyeti Devrinde Nahçıvan Tiyatrosunun Faliyeti (1918-1919)”.

17:20 - 17:35 Yrd. Doç. Dr. Cengiz Gökşen: “Sözlü Kültür Ürünlerimizde Aras”.

17:35 - 17:50 İsmet Alparslan: “Kağızmanlı Hıfzı”.

17:50 – 18:00 Tartışma

06 TEMMUZ 2010 SALI

V. OTURUM (Başkan: Prof. Dr. Abdulhakim Yüce)

09:30 - 09:45 Sait Küçük: “Aras Nehri Boylarında Oğuzlar ve Ozan Dede Korkut”.

09:45 - 10:00 Yrd. Doç. Dr. Nurullah Karta: “Doğu Bayazit’de Aşiretlerin Siyasi ve Ekonomik Yapısı”.

10:00 - 10:15 Prof. Dr. Nihat Falay: “Aras Havzasında Doğa ve Tarımsal Yaşam”.

10:15 - 10:30 Yrd. Doç. Emine Öztürk: “Sosyo-Kültürel Tarih Süreci İçerisinde Iğdır”.

10:30 - 10:45 Dr. Yaşar Kop: “Sosgertli Aşık Mehmet Hicraniye Ait Derlenmiş Bir Defter: Vatanım için”.

10:45 - 10:55 Tartışma

10:55 - 11:05 Çay - Kahve Molası

VI. OTURUM (Prof. Dr. Uğur Güllülü)

11:05 - 11:20 Prof. Dr. İsa Yüceer: “Cafer-i Sadık Şahsiyeti ve Ceferilik”.

11:20 - 11:35 Doç. Dr. Resul Öztürk: “Aras Havzası Alimlerinden Davut el-Karsi (1157/1178) ve Kelami Görüşleri”.

11:35 - 11:50 Prof. Dr. Abdulhakim Yüce: “Nahçıvanlı Ünlü Müfessir ve Mutasavvuf NAHCİVANİ”.

11:50 - 12:05 Cevdet Baycan: “EHMEDÊ XANÎ’nin Bilimsel Kimliği”.

12:05 - 12:20 Yrd. Doç. Dr. Mete Alım: “Iğdır’ın Gelişmişlik Düzeyine Etki Eden Coğrafi Etmenler Üzerine Bir

Değerlendirme”.

12:20 - 12:35 Yrd. Doç. Dr. Mücahit Karaoğlu: “Aras Havzası İklim Etüdü”.

12:35 - 12:45 Tartışma

12:45 - 13:45 Öğle Yemeği

VII. OTURUM (Başkan: Doç. Dr. Resül Öztürk)

13:45 - 14:00 İsmet Alpaslan: “Aras Nehrinin Bölge Halkı Üzerindeki Sosyal ve Psikolojik Etkileri”.

14:00 - 14:15 Oktay Kızılkaya: “XIX. Yüzyılın Başlarında Kars Eyaleti ile Revan Hanlığı Arasındaki Siyasi ve Ekonomik

Münasebetler”.

14:15 - 14:30 Ahmet Demir: “Ani Şeddadileri”.

14:30 - 14:45 Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu: “Karapapakler Hakkında Notlar(19. Yüzyıl)”.

14:45 - 14:55 Ayşe Denknalbat: “Azerbaycan/Fuzuli-Şeyh Babı Yakup Yapılar Topluluğu”.

14:55 - 15:05 Tartışma

15:05 - 15:15 Çay - Kahve Molası

VIII. OTURUM (Başkan Doç. Dr. Zeynelabidin Makas)

15:15 - 15:30 Zülfiyye İsmayıl: “Arazboyu Sözlü ve Yazılı Edebiyyatta İsim Tamlamaları”.

15:30 - 15:45 Ramiz Qasımav: “Arazboyu Nahçıvan Arazilerinin Edebi, Medeni, İlmi Muhit ve Nahçıvanlı Ziyalıların

Faaliyetleri”.

15:45 - 16:00 Lemin Gülderen: “Kurtuluş Savaşı Döneminde Kağızman’da Verilen Milli Mücadele”.

16:00 - 16:15 Dr. Yaşar Kalafat: “Türk Kültür Coğrafyasında Zaman Kültürü ve Aras Havzası’nda Çarşamba Kültü”.

16:15 - 16:30 Dr. Yakut Kuliyeva: “Araz Havzası Bölgelerinde Az Bilinen Ağ Aşık Kosacanlı ( XVIII. yy.) Hakkında Bir

İnceleme”.

16:30 - 16:40 Tartışma

16:40 - 16:50 Çay - Kahve Molası

IX. OTURUM ( Başkan: Prof. Dr. Hacı Kadir Kadirzade)

16:50 - 17:05 Yrd. Doç. Dr. Necmettin Şeker: “Duvut-u Karsi ve Hadisçiliği”.

17:05 - 17:20 Yrd. Doç. Dr. Osman Bilgen: “Aras Havzasında Hadis Çalışmaları”.

17:20 - 17:35 Yrd. Doç. Dr. Bekir Köle: “Ahmed-i Hani’nin “Mem u Zin” Adlı Eserinde Mecazi Aşk-Hakiki Aşk İlişkisi”.

17:35 - 17:50 Yrd. Doç. Dr. Şükran Sevimli – Yrd. Doç. Dr. Doğan Ceyhan –Yrd. Doç. Dr. Dilara Şeker:

“22-28 Temmuz 1942’de Ankara Üniversitesi’nin Kars Toplantısı ve Bu Toplantının Psikolojik Etkileri”.

17:50 - 18:05 E. Muhsin Bulut: “Ağrı Dağı ve Hz. Nuh’un Gemisi Araştırmaları”.

18:05 - 18:15 Tartışma

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA

X. OTURUM (Başkan: Prof. Dr. İsa Yüceer)

09:30 - 09:45 Yrd. Doç. Dr. M. Salih Mercan: “Müslüman Çocukların Ermeniler Tarafından Başka Ülkelere Sevk Edilmesi”.

09:45 - 10:00 Ziya Zakir Acar: “Aras Havzasında Oynanan Halk Oyunları”.

10:00 - 10:15 Prof. Dr. Abdulhakim Yüce: “Aras Havzasının Maneviyat Liderlerinden EBU’L-HASAN EL-HARAKANİ”.

10:15 - 10:30 Dr. Zülfiyye Veliyeva: “Safeviler Zamanında Türk Boy Teşkilatındaki Değişiklikler ve Kızılbaş

Medeniyeti”.

10:30 - 10:45 Salih Şahin: “Kars Bölgesi’nin Geleneksel Türkü, Mani ve Oyunları”.

10:45 - 10:55 Tartışma

10:55 - 11:05 Çay – Kahve Molası

XI. OTURUM (Başkan: Doç. Dr. Burcu Candan)

11:05 - 11:20 Doç. Dr. Kerem Karabulut: “Iğdır İlinde Göçün Analizi”.

11:20 - 11:35 Habib Küçük: “Kağızman’da Tarım”.

11:35 - 11:50 Yrd. Doç. Dr. M. Salih Mercan: “1936 Yılında Kars”.

11:50 - 12:05 Serdar Umudvar Oğlu Mahmudov: “Azerbaycan Tarihinde ve Kültüründe Sosyal Düşünceler”.

12:05 - 12:20 Aliovset Gulıyev: “Aras Nehri’nin Ekolojik Problemleri”.

12:20 - 12:30 Tartışma

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

XII. OTURUM (Başkan: Doç. Dr. Fergane Kazımova)

13:30 - 13:45 Prof. Dr. Hacı Kadir Kadirzade: “Heredotun Tarih Kitabında Aras Nehri Hakkında Bilgiler, Tartışmalar ve

Tarihi Gerçekler”.

13:45 - 14:00 Dr. Mehseti İsmayıl: “ Şifahi Halk Edebiyatında Arasla Bağlı Mifoloji Metinler”.

14:00 - 14:15 Elmar Elekber Oğlu Hüseynov: “Araz Havzasında Meskunlaşmış Türk Etnoslarının Nahçıvan Özerk

Cumhuriyetindeki Bazı Topunimlerde İzleri”.

14:15 - 14:30 Sultan Ruhan Kurtbeyoğlu: “Iğdır ve Nahçıvan Ağzının Karşılaştırmalı Ses Bilgisi”.

14:30 - 14:45 Araz Aslanlı: “Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri ve Aras Havzası”.

14:45 - 14:55 Tartışma

14:55 - 15:05 Çay – Kahve Molası

XIII. OTURUM (Başkan: Doç. Dr. Firudun Rızayev)

15:05 - 15:20 Mirzezade Rena: “Türk Tarihi ve Sosyo-Kültürel Sisteminde Gender Beraberliği”.

15:20 - 15:35 Dr. Recep Rehimli: “Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Yapısı”.

15:35 - 15:50 Eyup Sertaç Ayaz: “Iğdır İli Yer Adlarında Kullanılan Renk Adları Üzerine İnceleme”.

15:50 - 16:05 Dr. Refik Babayev: “Halk Biliminde Araz Konusu (Nahçıvan Üzerine Bir İnceleme)”.

16:05 - 16:20 Dr. Türkan Kadirzade: “Araz Nehri, Nahçıvançay Havzası’nda Bulunan Eski Kadın Bezekleri”.

16:20 - 16:30 Tartışma

16:30 - 16:40 Çay – Kahve Molası

XIV. OTURUM ( Başkan: Doç. Dr. Hüseyin Suphi Eldem)

16:40 - 16:55 Yasemen Mahmudova: “Azerbaycan Kültürünün Karakteristik Özellikleri”.

16:55 - 17:05 Dr. Alpaslan Yüce – Dr. Kadir Önk – Alper Tazegül: “Kars, Ardahan ve Iğdır Bölgesinde Faaliyet Gösteren Arıcıların

Üretim, Pazarlama ve Finansman Sorunları”.

17:20 - 17:35 Ertürk Mert – Aytekin Alibeyoğlu –Tarkan Havadar: “Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı İllerinde Spor Potansiyeli: Mevcut

Durum ve Yapılması Gerekenler”.

17:35 - 17:50 Emre Dağaşan: “Erzurum Kültüründe Kısır Gecesi Eğlenceleri”.

17:50 - 18:05 Dr. Nermine Emirbeyova : “Abbas Abat Savaşının Nahçıvan ve İrevan Hanlıklarının Hayatındaki Trajik Rolü”.

18:05 - 18:15 Tartışma

08 TEMMUZ 2010 PERŞEMBE

XV. OTURUM Başkan: Prof. Dr. Oktay Belli

09:30 - 09:45 G. Sühran Belli – Prof. Dr. Oktay Belli: “Kağızman Bölgesi’nin Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri”.

09:45 - 10:00 Doç. Dr. Hüseyin Suphi Eldem: “Erzurum’lu İbrahim Hakkı’da İnsanın Hakikiatı Sorunu”.

10:00 - 10:15 Aynur Emenova: “Tebriz Hanlığının Arazi ve Bölgeleri Hakkında”.

10:15 - 10:30 Feride Aliyeva: “Ermenilerin Azerbaycan Türkçesi’nde Olan Yer Adlarını Değiştirilmesi Tarihinden”.

10:30 - 10:45 Naim Avan: “Nakşibendi Tarikatına Mensub, Altın Silsile’den Cafer-i Sadık; İlmi Yönü, Tasavvufi Kişiliği”.

10:45 - 11:00 Dr. İrade Memmedova: “İrevan, Nahçıvan, Karabağ Hanlıklarının Arazboyu’nda Yerleşme Mahalları ve Nüfusu (17.-

19. Yüzyılların Başları)”.

11.15 - 11:30 Reza Heidari & Reyhane Afifi: “Nourooz and Geography of its Cultural Domain”.

11:30 - 11:45 Dr. Şirinhanım Eyvazova: “Nevruz Bayramının Dişil Özellikleri”

11:45 - 12:00 GENEL DEĞERLENDİRME: (Prof. Dr. Oktay BELLİ) Teşekkür Belgelerinin verilmesi.

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

DİĞER ETKİNLİKLER Her Türlü İrtibat İçin

Şiir Dinletisi Sempozyum Genel Sekreteri:

Ozanlar Gecesi

Vedat Evren BELLİ: 0533 63 63 902

Yazılıkaya Kayaüstü Resimlerini Ziyaret e-posta: evrenbelli@gmail.com

I.ULUSLARARASI ARAS HAVZASI SEMPOZYUMU

05-08 TEMMUZ 2010 - KAĞIZMAN

I. INTERNATIONAL ARAS BASIN SYMPOSIUM

KAĞIZMAN, 05-08 JULY 2010

Düzenleme Komitesi: Kars Valiliği, Kağızman Kaymakamlığı,

İstanbul Üniversitesi, TMMOB - Mimarlar Odası Van Şubesi

Organisation Commite: Governig Offical of Kars, Governig of Kağızman,

İstanbul University, TMMOB - Architects Van Office Minister