II. Uluslar Arası Trakya Megalitleri Sempozyumu, 29 Kasım 2012 Perşembe

The Rocks Sound Also (  Kayalar Da Ses Verir) II. International Symposium of The  Thracian Megaliths And The Cult Complexes II. Uluslar Arası Trakya Megalitleri Ve Kült Alanları Sempozyumu, November 29th, 2012, Thursday, 29 Kasım 2012 Perşembe,  Edirne Beykent Koleji,

10.00 -10.30 Opening Speeches  ( Açılış Konuşmaları  )

2011 President Of The Rotary Club of Edirne  ( Edirne Rotary Club 2011 Dönem Başkanı ) 2012 President Of The Rotary Club Of Edirne  ( Edirne Rotary Club 2012 Dönem Başkanı ) Secretary of The Symposium (  Sempozyum Sekreteri ) The Governor Of The Rotary International (  Uluslararası Rotary Governör   ) The Director Of Tourism And Culture, ( Il Turizm Ve Kültür Müdürü ) The Rector of The University Of Thrace, Edirne  ( Trakya Üniversitesi Rektörü )  The Governor of Edirne (  Edirne Valisi )  

                                                                    I. Session  ( Oturum ) :  Modarator:  Asst. Prof ( Yard. Doç.) Dr. Mustafa Hatipler

10.30-10.50 Prof. Dr. Engin Beksaç:  The Four Elements of The Holy  And The Sacramental Functionalities  Of The Monumentality (  Kutsal’ın Dört Unsuru  Ve Anıtsallığın Ayinsel İşlevi ) 10.50-11.10 Prof. Dr. Ivan Marazov: Rocks In Myths  ( Mitlerdeki Kayalar ) 11.10-11.30 Prof. Dr. Valeria Fol: Functions Of The Water In The Rock-cut Sanctuaries ( Kaya Sunaklarında Suyun İşlevi ) 11.30- 11.50 Mr. Hasan Karakaya:  The Museum Of Edirne And The Burial Cult Complexes (  Gömü Kültü Alanları Ve Edirne Müzesi ) 11.50-12.00 Discussion ( Tartışma )

12.00-13.00 ARA II. Session ( Oturum ): Modarator: Serdar İyiz 13.00-13.20 Prof. Dr. Vasil Markov: ‘ Thracian Megalithic Sanctuary ‘ Lyaski Peak ‘ And The Cult Of The Dragon In The Pirin Mountains  ( Pirin Dağlarında Lyaski Tepesi Trak Megalitik Sunağı Ve Ejderha Kültü ) 13.20-13.40 Ass. Prof Dr. ( Doç. Dr. ) Alexander Portalsky A Rock-Cut Site in Arctonnesos (Apoll. Rhod. Arg. І, 961-1102) ( Arctonnesos ta Bir Kaya Oyma Sit ) 13.40-14.00 Ass. Prof. Dr. (  Doç. Dr. ) Tatiana Shalganova, ‘ The Rock sanctuary Beglik Tash ( Beglik Taş Kaya Sunağı ) ‘ 14.00-14.10 Discussion ( Tartışma ) III. Session ( Oturum ) : Modarator:  Behiç Günalan 14.10-14.30 Reader ( Ögr. Gör. ) İsmail Hakkı Kurtuluş,  The Silent Witnesses Of The Antique Wars: Trak Kaleleri ( Antik Savaşların Sessiz Tanıkları: Trak Kaleleri ) 14.30-14.50 Archeologist Mesut Alp,  The Celbira  Workshop Area, Mardin  ( Mardin Çelbira İşlik Alanı ) 14.50-15.10 Archeologist Bilnur Kurt:  Two  new Identified Rock-Cut Sanctuaries in Savastepe, Balikesir ( Balıkesir Savaştepe’de Yeni Bulunan İki Kaya Sunağı ) 15.10-15.30 General Discussion ( Genel Tartışma )