İLK İNSANLAR DOĞU AFRİKA’DA DEĞİL DOĞU AKDENİZ’DE ORTAYA ÇIKTI

İnsanın evrim tarihi, bilim insanlarının yaptığı yeni bir keşifle tekrardan yazılabilir. Tartışma getiren yeni bir çalışmada araştırmacılar, ilk insanların kökeninin 7,2 milyon yıl önce Doğu Akdeniz’de ortaya çıktığını iddia ediyor.

Geleneksel görüşe göre, şempanzelerin ve insanların son ortak atası Afrika’da 7-5 milyon yıl önce yaşamıştı. Ayrıca çoğu uzman, insan soyunun maymunlardan yaklaşık 7 milyon yıl önce Orta Afrika'dan ayrıldığını düşünüyordu. Fakat Yunanistan ve Bulgaristan’da insan benzeri özelliklere sahip olduğu söylenen bir türün keşfi, uzun süredir kabul edilen bu geleneksel görüşü tersine çevirebilir.

 

Graecopithecus freybergi adı verilen yeni türe ait alt çene ve dişler tartışmalı keşfin merkezindeydi. Yunanistan ve Bulgaristan'da ortaya çıkarılan bu fosiller yaklaşık 7,2 milyon yıl önceye aitti. Bunlar şempanzelerinkine kıyasla insanlarınkine çok daha fazla benziyordu. Araştırmacılara göre bu keşif, atalarımızın en eski Afrika kökenli insanlardan 200 bin yıl daha önce Avrupa'da evrimleşmeye başlamış olduklarını kanıtlıyor.

 

Almanya’nın Tübingen Üniversitesinden çalışmanın yazarı Madelaine Böhme yaptığı açıklamada, büyük maymunların tipik olarak birbirinden ayrı diş köklerine sahip olduğunu, ancak yeni bulunan türün diş köklerinin birleşmiş ve kısmen kaynaşmış olduğunu söyledi. Bu özellik, modern ve ilk insanlar ile birlikte Ardipithecus ve Australopithecus'un da aralarında bulunduğu birkaç ön insanın karakteristik bir özelliğidir.

 

İddiacılar bu türün, Afrika’da bulunan tüm en eski türlerden daha eski olduğunu söylüyor. En eski ön insan türlerinden biri Çad’da keşfedilen Sahelanthropus'tu. Doğu Akdeniz örneği ise Sahelanthropus'dan en az 200 bin yıl daha yaşlı.

 

Tübingen Üniversitesinden doktora öğrencisi ve aynı zamanda çalışmanın yazarlarından Jochen Fuss ise, ön insanların daha önce sadece Sahra Altı Afrika’da biliniyor olmasından dolayı bu sonuçlara şaşırdıklarını söyledi.

 

Toronto Üniversitesi'nden paleoantropolog Prof. David Begun, bu buluşun insan şempanze ayrımını Akdeniz bölgesine taşıdığını ifade etti. O dönem boyunca Akdeniz, tamamen kurak dönemler geçirdi ve Avrupa ile Afrika arasında bir kara köprüsü oluşturdu. Böylece maymunlara ve erken hominidlere kıtalar arasında geçişlere izin verdi.

 

7,2 milyon yıl önce Sahra çölünün oluşumu, insan evriminde önemli bir rol oynamış olabilir. Çünkü Graecopithecus fosilleri, çöl tozuna benzeyen ince kırmızı malzeme içeren bir tortuda keşfedildi. Buna ek olarak, toz örnekleri, Sahra çölünün kırmızı kumlarını oluşturan toz yaşı ile hemen hemen aynı kaya yaşından gelmektedir.

 

Aynı zamanda, o dönemde yaşanan iklim değişikliği, Doğu Avrupa’yı, maymunları yeni besin kaynakları bulmaya zorlayan açık savanlık bir bölgeye dönüştürdü. Bu durum iki ayaküstünde yürüme yönelimine yol açmış olabilir.  

 

Araştırmanın yazarlarından Bulgar Bilimler Akademisi'nden Nikolai Spassov "Bu çalışma, insanlığın ilk adımlarının yeri ve zamanı ile ilgili fikirleri değiştiriyor" dedi. Spassov’a göre Graecopithecus maymun değil, Hominin ailesinden ve homoların doğrudan atasıydı. Bir dereceye kadar bu, yeni keşfedilen kayıp bir halkadır. Ama kayıp halkalar her zaman var olacaktır, çünkü evrim sonraki formların sonsuz zinciridir.

 

Böhme, bulguların insanlığın kökeni hakkındaki fikirlerimizi değiştirebileceğini, şempanzelerin ve insanların bölünmesinin tek bir olay olduğunu ve eldeki verilerin bölünmüşlüğün Afrika’da değil Doğu Akdeniz’de gerçekleştiğini desteklediğini söyledi. Böhme ayrıca, Kuzey Afrika'da 7 milyon yılı aşkın bir süre önce bir çölün oluşması ve savanlıkların güney Avrupa'ya yayılması, insan ve şempanze soylarının bölünmesinde merkezi bir rol oynamış olabileceğini belirtti.

 

Eğer bu görüş kabul edilirse, bu yeni çalışmanın sonucu gerçekten de insanlık tarihinin başlangıcını değiştirecektir.

 

Ancak bazı uzmanlar bulgular hakkında şüpheci davranmaya devam ediyor.

 

Londra Doğal Tarih Müzesi'nden emekli antropolog ve yazar Dr. Peter Andrews şunları söyledi: "İnsan soyunun Avrupa'da doğmuş olması mümkündür, ancak çok önemli fosil kanıtları (iskelet ve kafatası fosilleri), insanın kökeni Afrika'ya taşır.”

 

http://www.ibtimes.co.uk

 

http://www.telegraph.co.uk